Een voorbeeld van maatwerk voor een wijk is het initiatief vanuit de bewoners van de wijk Kerk & Zanen voor een tennisbaan in het Europapark. (Foto: Eveline J. Verhoeve)
Een voorbeeld van maatwerk voor een wijk is het initiatief vanuit de bewoners van de wijk Kerk & Zanen voor een tennisbaan in het Europapark. (Foto: Eveline J. Verhoeve)

Succesvol in de wijken

  Politiek

De gemeente Alphen aan den Rijn is sinds 2014 bezig om wijkgericht werken goed aan te pakken. Onlangs is deze manier van werk geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat wijkgericht werken met gebiedsadviseurs en maatwerk goed aanslaat in de wijken, kernen en buurten.

Alphen aan den Rijn - Wethouder Kees van Velzen is blij met de resultaten van de evaluatie van wijkgericht werken: "Het netwerken van de gebiedsadviseurs wordt gewaardeerd. Het blijkt inderdaad een laagdrempelige manier van werken te zijn
Er is ondersteuning van en vanuit de wijken. We zien dat er pas twijfel ontstaat als de zaken ingewikkeld worden.

Ter discussie

Ingewikkeld blijkt een synoniem te zijn voor als het top-down geformuleerde beleid niet goed overeenkomt met de bottom-up wensen van inwoners in een dorp of wijk. "We moeten vooraf helder formuleren wat er wel en wat er niet ter discussie staat én het moet duidelijk zijn wie het aanspreekpunt is."

Tennisbaan Europark

Geslaagde voorbeelden zijn er overigens genoeg, zoals de tennisbaan in het Europapark en het zelf onderhouden van groen in de buurten.

Blij

Van Velzen is blij met de wijk- en dorpsraden. "Je ziet wel dat ze allemaal anders werken. In Benthuizen gaat het om projecten, Koudekerk gaat in op de visie en Boskoop is wel erg ambitieus. Het moet duidelijk zijn dat de gemeenteraad er is voor iedereen en dat een dorpsraad de raadsleden kan adviseren."

Meer berichten