Logo alphensnieuwsblad.nl


Wethouder Hoekstra: Pasje tegen afvaltoerisme

  Politiek

Naar aanleiding van mijn column 'Hoekstra ramt door', ben ik uitgenodigd door wethouder Tseard Hoekstra voor een goed gesprek en een kopje thee. "De gemeenteraad heeft mij de opdracht gegeven om een plan voor te leggen om de 53 procent van het afval, dat nu gescheiden wordt, in 2020 te verhogen naar 75 procent", vertelt Hoekstra. "In 2025 moet dat 100 procent zijn." Dit jaar krijgen de inwoners in Alphen per woning een pasje voor de afvalcontainers. De invoering van dit systeem kent veel tegenstanders. Hoekstra deelt hun argumenten niet. "De afvalstoffenheffing is al naar beneden bijgesteld. Wanneer alle bewoners goed hun afval scheiden, zal de afvalstoffenheffing in de nabije toekomst verder omlaag kunnen."

Door Trudy van Schie

Alphen aan den Rijn - De invoering van de afvalverwerking met de pasjes is niet zomaar aan komen waaien. De opdracht van de raad past in de Europese en landelijke doelstelling. Hoekstra: "Wij hebben zeer zorgvuldig afgewogen wat er nodig is om het afval te verwerken. Daarbij hebben we vooral gezocht naar een oplossing die de bewoners het minst raakt in de portemonnee. Obstakels houd je altijd in een gemeente met 109.000 inwoners. En natuurlijk kost deze operatie geld. Daar ontkom je niet aan."


Het doel van de pasjes is mede om afvaltoerisme te voorkomen. "In Alphen aan den Rijn houdt niet iedereen zich aan de regels voor het afval. We hebben uitgezocht dat vijf tot tien procent afval aangeboden wordt door 'niet Alphenaren', bedrijven en zzp'ers. Het gaat hier om restafval, het duurste afval om te verwerken. Deze onrechtmatige lozingen zijn geen verzinsel, het is een constatering. Alleen al door deze groepen uit te sluiten, is het pasjessysteem uiterlijk in 4 jaar terugverdiend."


Alphen heeft gekozen voor bronscheiding. Hoekstra: "In tegenstelling tot de visie van het programma Kassa, zijn deskundigen ervan overtuigd dat achteraf scheiden niet goedkoper is. Nascheiding is nooit zo goed als bronscheiding. Oud papier, dat in aanraking is geweest met restafval, levert niets meer op. Door te scheiden aan de voorkant, houd je aan de achterkant bruikbaar afval over, dat geld oplevert!"


De opbrengsten van de bronscheiding komen van papier, glas en plastic. "Alleen door op deze manier te scheiden, gaat de afvalstoffenheffing niet omhoog. Sterker nog, wanneer iedereen zich een beetje inzet, gaat de afvalheffing verder omlaag. Zo rijden er nu vijf vuilniswagens door Alphen. We weten dat er straks één vuilniswagen minder nodig is om het restafval in te zamelen. Zelfs als we in plaats van één keer per maand, twee keer de plastic, metaalverpakkingen en drankkartons (PMD) ophalen."


Het uitlezen van de containers gebeurt op afstand met een gsm systeem. "De pasjeslezer is duurzaam en gebruikt weinig stroom. De accu gaat een aantal jaren mee. Het systeem geeft aan wanneer containers vol zijn, zodat we gericht de wagens er naartoe kunnen sturen. Er wordt ook gesignaleerd of op één pasje extreem veel afval aangeboden wordt. Zo kunnen we voorkomen dat via de pasjes illegale lozingen door bedrijven plaatsvinden. Na een maand worden alle gegevens verwijderd."


De afvalpasjes worden het eerste jaar gratis verstrekt, ook bij verlies of schade. In 2018 volgt een evaluatie.
Het gesprek is anders gelopen dan ik in gedachten had. De wethouder, die ik alleen ken van de foto's in de krant, oogt sympathiek, straalt rust uit en vertelt een overtuigend verhaal. Langzaam dringt het tot mij door dat deze man, in opdracht van hogerhand, gewoon zijn werk doet. Naar eer en geweten en met toestemming van de gemeenteraad heeft hij het pasjessysteem ingevoerd. Het is een systeem met voor- en nadelen. De Alphenaren zullen er aan moeten wennen. Zeker is dat de afvalheffing per huishouding de laatste jaren naar beneden is bijgesteld. Met de toezegging dat dit bedrag nog verder naar beneden kan, leg ik mij bij die beslissing neer.


Meer informatie over dit onderwerp staat op de website van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl

Reageer als eerste
Meer berichten