Foto:

Gemeente Alphen aan den Rijn en Ipse de Bruggen tekenen intentieovereenkomst

  Nieuwsflits

Een intensief traject van samenwerking tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en Ipse de Bruggen ging eraan vooraf. Maar nu is de handtekening gezet onder de intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van een deel van het landgoed Hooge Burch in Zwammerdam. Als onderdeel van een strategische herontwikkeling van het gehele terrein is duidelijk geworden dat de Spoorlaanzone een ander bestemming kan krijgen dan het verlenen van zorg aan de cliënten van Ipse de Bruggen.

Zwammerdam - Wethouders Gerard van As en Kees van Velzen, beiden betrokken bij dit initiatief, zijn enthousiast over de plannen. ‘Een bestemming als reguliere woningbouw vult niet alleen de vraag naar woningen voor het dorp Zwammerdam in, maar biedt ook de kans om het dorp en het landgoed dichter bij elkaar te brengen. Deze kans wordt nog verder vergroot doordat de gemeente de locaties aan de Buitendorpstraat en een grootschalige aanpassing aan de rotonde, betrekt in deze herontwikkeling.’

Verbinding dorp en landgoed
Dit past geheel binnen de ingezette lijn van verdere verbinding tussen het dorp en het landgoed. Ook de wooncommissie van de belangenvereniging van Zwammerdam juicht deze verbinding toe. Begin dit jaar opende de kleinschalige supermarkt in Zwammerdam, waar cliënten van Ipse de Bruggen werken. Al eerder opende Grandcafé De Haven op het landgoed van Ipse de Bruggen. Dit zijn twee voorbeelden van deze ingezette lijn om de integratie te bevorderen.

Toekomstbestendige nieuwbouw
De komende periode voeren Ipse de Bruggen en de gemeente Alphen aan den Rijn de nodige onderzoeken uit, als voorbereiding op de wijziging van de bestemming en zal het traject voor verkoop van het perceel aan de Spoorlaanzone starten. Hierbij wordt door Ipse de Bruggen ook voorbereidingen getroffen om het behandelcentrum Middenweg uit te breiden en op termijn ook de (tijdelijke) kantoren te vervangen voor toekomstbestendige nieuwbouw. Verkend wordt nog in welke mate sportfaciliteiten gedeeld kunnen worden met het dorp Zwammerdam.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden