SBGB en gemeente Kaag en Braassem tekenen aanneemovereenkomst

  Nieuwsflits
Foto:

Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensportaccommodaties (SBGB) en de gemeente Kaag en Braassem hebben op dinsdag 26 mei een aanneemovereenkomst getekend. Met de ondertekening van deze overeenkomst kunnen de sportverenigingen zelf bepalen hoe het beheer, onderhoud, en vervanging van de velden gebeurt. En dit met haar eigen vrijwilligers uitvoeren. 

Kaag en Braassem - De gemeente pakt haar verantwoordelijkheid in de kosten om er voor te zorgen dat deze dure complexen voor iedereen laagdrempelig te gebruiken zijn. In de gemeente zijn zeven buitensportcomplexen voor hockey, handbal en voetbal. De sportverenigingen hebben in het verleden een samenwerkingsverband genaamd SBGB opgericht voor een aantal beheer- en onderhoudstaken. De afgelopen periode is afstemming geweest tussen de gemeente en SBGB over de voorwaarden in deze overeenkomst. Het resultaat is een overeenkomst met afspraken en bijbehorende voorwaarden waardoor alle inwoners van de gemeente laagdrempelig en veilig kunnen blijven sporten. 

Onderdeel van de overeenkomst is dat de gemeente de komende 10 jaar, jaarlijks een bedrag beschikbaar stelt. Dit bedrag van € 246.843 zal de gemeente ook jaarlijks indexeren. De uitvoering van de werkzaamheden wordt gecoördineerd en grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers. Alle opstallen op de complexen blijven eigendom en volledig voor rekening en risico van de verenigingen zelf en maken dus geen onderdeel uit van deze overeenkomst. 

Wethouder Petra van der Wereld: “De gemeente vindt goede sportaccommodaties voor haar inwoners zeer belangrijk. Met deze overeenkomst zorgen wij er voor dat de kosten voor de verenigingen laag blijven en de leden tegen een acceptabel bedrag kunnen blijven sporten.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden