Gemeente in gesprek met inwoners over duurzame energie


<p>Rijen windmolens in K&B? Archieffoto: Joep Derksen</p>

Rijen windmolens in K&B? Archieffoto: Joep Derksen

Gemeente in gesprek met inwoners over duurzame energie

  Nieuwsflits

De gemeente Kaag en Braassem is, samen met 12 andere gemeenten in de provincie Zuid-Holland, bezig met de toekomst van energie en de bijbehorende regionale opgaven. Aan de hand van online bijeenkomsten wil de gemeente samen met de inwoners een advies opstellen over kansen en belemmeringen voor windturbines en zonneweiden, over van het gas af te gaan, over de rol van de gemeente en over wat de gemeenschap samen zouden kunnen doen.

Kaag en Braasem- Wethouder Inge van der Meer (duurzaamheid) van gemeente Kaag en Braassem heeft het druk als het gaat om energie: “In 2050 mogen we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (zoals gas en olie) en is de opgave voor Nederland CO2 neutraal.” Van der Meer: “Net zoals alle gemeenten in Nederland moet ook gemeente Kaag en Braassem een verplichte bijdrage leveren om duurzame energie op te wekken. In mei 2021 moeten alle gemeenten in Nederland een definitief plan klaar te hebben.”

In 2019 kwam het kabinet met het landelijk Klimaatakkoord. In dit akkoord staat de afspraak dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot voor zijn energiegebruik. Volgens dat akkoord stellen dertig regio’s in Nederland zelf een Regionale Energiestrategie (RES) op. Zo’n RES is een plan waarin staat hoe en waar elke regio energie kan besparen en duurzaam kan opwekken. Ook staat er in dit plan hoe de regio zijn huizen op een andere duurzame manier kan verwarmen, dus zonder gebruik te maken van aardgas. Holland Rijnland is één van die regio’s die een RES opstelt.

De gemeente Kaag Braassem valt onder de regio Holland Rijnland. Samen met de andere regiogemeenten, de provincie, het Hoogheemraadschap en andere organisaties wordt gewerkt aan de doelen voor energiebesparing en duurzame opwek van energie. Zo is regionaal een kansenkaart ontwikkeld met zoekgebieden waar mogelijkheden zijn voor windturbines en/of zonneweiden. Langs infrastructuur is de meeste steun.

De bijeenkomst voor de dorpskernen Kaageiland, Oud Ade en Rijpwetering heeft woensdag plaats, voor de kernen Hoogmade, Woubrugge en Rijnsaterwoude op 9 december en voor de kernen Oude Wetering, Nieuwe Wetering en Roelofarendsveen op 16 december. De bijeenkomst van Leimuiden en Bilderdam is in oktober geweest. De bijeenkomst van 9 december is, afhankelijk van de opkomst, al dan niet toegankelijk voor Leimuiden en Bilderdam, vanwege de lage opkomst in oktober. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via kb.square.live.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden