<p>U kunt meedenken over duurzame energie. Foto uit archief ter illustratie van zonnepanelen.</p>

U kunt meedenken over duurzame energie. Foto uit archief ter illustratie van zonnepanelen.

Meedenken over duurzame energie

  Nieuwsflits

Alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop ontvangen per briefkaart een uitnodiging voor een webinar op maandag 16 november om 20.00 uur. Tijdens het webinar worden inwoners geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie (RES) en kunnen zij meedenken over de mogelijkheden voor zonne- en windenergie in de gemeente.

Nieuwkoop- Om deel te kunnen nemen aan het webinar moet een account aangemaakt worden op www.denkmee.nieuwkoop.nl.

Nederland staat voor een grote uitdaging. In 2050 mogen we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (zoals gas en olie) en moet Nederland CO2-neutraal zijn. Alle gemeenten in Nederland moeten een verplichte bijdrage leveren om duurzame energie op te wekken. Gemeente Nieuwkoop maakt deel uit van de regio Holland Rijnland. Op 1 juli 2021 moet de regio een regionale energiestrategie (RES) hebben. In dit plan wordt ingegaan op energiebesparing, warmtebenutting, elektriciteitsproductie en duurzame vormen van mobiliteit in onze regio.

Na het webinar van 16 november volgen nog enkele online bijeenkomsten. In het voorjaar van 2021 brengt de gemeenteraad een advies uit aan Holland Rijnland.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden