Met de komst van predikant Els Klok is het pastorale team is compleet. Foto: Joost Mooij
Met de komst van predikant Els Klok is het pastorale team is compleet. Foto: Joost Mooij

Els is predikant bij de Lichtkring

  Nieuwsflits

“Ik heb er zin in om als predikant van de PKN-gemeente de Lichtkring aan de slag te gaan”, vertelt Els Klok enthousiast. De 37-jarige Goudse is vorig jaar afgestudeerd aan de PThU (Protestantse Theologische Universiteit) in Amsterdam en werd afgelopen zondag bevestigd in het ambt. “Inderdaad, het is een ‘late roeping’ om dominee te worden.”

Rijk Huisman

ALPHEN – Met de komst van Els is het pastorale team, dat nu bestaat uit dominee Anne-Marie van Briemen en pastor Wilna Wierenga compleet. “Inderdaad, drie vrouwen. Binnen de kerken nog wel bijzonder, maar in de maatschappij zie je dat steeds meer. Samen willen we er aan werken om met de Lichtkring van betekenis te zijn voor de wijk Kerk en Zanen.”

Els studeerde Grieks en Latijn en gaf les aan middelbare scholieren en studenten. “Ik heb ervaring in het omgaan met kinderen en als er tijdens het kindermoment in een kerkdienst verrassende dingen gebeuren, dan schrik ik daar niet van.”

De coronamaatregelen zorgden ervoor dat maar een beperkt aantal gemeenteleden haar intrededienst live mee kon maken. Els heeft daar haar eigen kijk op: “Ik was al blij met de 100 mensen die erbij konden zijn. Van medestudenten die bevestigd zijn en intrede hebben gedaan, hoorde ik dat dit soms in een bijna lege kerk is gebeurd.”

De nieuwe predikant vindt het belangrijk om dicht bij mensen te komen en het over God te hebben. “Met het dichtbij komen bedoel ik dat je het gesprek aangaat over de gewone dagelijkse dingen. In die contacten wil ik ook iets van mezelf laten zien.” Els is getrouwd en woont met haar man en drie kinderen -twee meisjes en een jongen in de leeftijd van 3 tot en met 10 jaar- in Gouda. “Daar blijven we wonen, de afstand naar Alphen is geen bezwaar. Ik realiseer me dat mensen het leuk vinden om me ook op straat tegen te komen. Voor het vervoer binnen Kerk en Zanen neem ik dan ook bewust de fiets.”

Haar tijd en energie besteedt Els niet alleen aan leden van de Lichtkring. “De kerk is er voor de wereld en God is er voor iedereen”, is haar duidelijke visie. “In het diaconaat komt dat duidelijk naar voren en het is een uitdaging om God zichtbaar te maken in je daden. Kerken hebben antwoord op de vragen van alledag, maar ook op levensvragen. Dat kan diepgaande gesprekken opleveren, waarin het de kunst is om goed te luisteren!”

Het afnemende kerkbezoek en het sluiten van kerken schrikt Els niet af. “Je moet wel optimistisch blijven en niet bij de pakken neer gaan zitten”, zegt zij. “Er blijven mensen nodig die leiding geven. Ik sluit niet uit dat er andere vormen komen om bij elkaar te zijn, zoals huiskamerbijeenkomsten. Zelf geloof ik in een God die doorgaat.”

In de kerk aan de Amerikalaan gaat Els onder meer ook ervaring opdoen met het geloofsleven van mensen met een (licht) verstandelijke beperking. “Het zegt iets over de vitaliteit van een gemeente als iedereen erbij mag zijn. Dat is ook de kracht van het Evangelie.”

“In die contacten wil ik ook iets van mezelf laten zien”

Bart van der Spek
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden