Joep Derksen
Joep Derksen (Foto: Writing4U.nl)

Kasglas

  Column

Politicas criticas

Het volgen van de digitale politieke vergaderingen is een aanslag op de gezondheid van iedere toehoorder, waarde columnlezer. Wat dat betreft is een gevarentoeslag voor de politiek verslaglegger zeker op haar plek!

De gevaarlijke luisteromstandigheden komen niet alleen, doordat een aantal raadsleden hun bijdrage in het debat slechts beperken tot het voorlezen van hun standpunten. Om vervolgens niet in staat te zijn om argumenten van andere politieke partijen te weerleggen met de eigen standpunten. Ook zijn er nog steeds politici, die niet beseffen dat ze hun microfoon uit moeten zetten als ze klaar zijn met praten. Wanneer ze dit verzuimen, veroorzaakt het systeem namelijk een echo, waarbij het gesprokene niet te volgen is.

Een relatief klein onderwerp, dat de raad onlangs behandelde, was de vraag of er een woning gebouwd mag worden op het perceel Vriezekoop 71a in Leimuiden. De gemeenteraad bepaalde enkele jaren geleden, dat de Bovenlandjes behouden moeten blijven en dat op dat perceel dus eigenlijk geen nieuwe woningen mogen komen. Toch mag het huis er komen, waarbij er wel kasglas wordt verwijderd. Principes bestaan blijkbaar niet voor de raad van Kaag en Braassem. Om de woorden van raadslid Hilde Bax (SVKB) te gebruiken: ,,Het plan past in de geest van de MRSV in de geest van de ruimtelijke kwaliteitsverbetering.’’ Er zit wel één lichtpuntje aan dit bouwplan. Eerder wilde het gemeentebestuur de woning al toestaan, terwijl er niet genoeg m2 aan oude kassen voor zouden worden vervangen. En dus moest de initiatiefnemer alsnog er voor zorgen, dat er een schuurtje van 130 m2 gesloopt wordt. Hopelijk zorgt dat voor een stukje extra natuur. Dit piepkleine positieve resultaat is te danken aan oplettende inwoners en de Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude. Zij wezen er op, dat er meer glas en oude gebouwen gesloopt moeten worden, om te kunnen voldoen aan de Ruimte voor Ruimteregeling. Terwijl het in feite de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is om dit soort fouten er uit te halen. Ik kan alleen maar hopen, dat de raadsleden hier lering uit trekken en in de toekomst bouwvoorstellen veel kritischer gaan bekijken, waar het gaat om hun nut en de waarde van het behoud van de natuur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden