Joep Derksen
Joep Derksen (Foto: Writing4U.nl)

Oprotpremie

  Column

Politicas criticas

Het was me het politieke weekje wel, waarde columnlezer. D66 verwijt het gemeentebestuur ‘miscommunicatie’, waar het gaat om het niet informeren van de dorpsraad Woubrugge over de vervanging van de houten bruggen door aarden dammen. Vergadervoorzitter Peter van Dijk (VVD-raadslid) geeft bij elk gespreksonderwerp de kleinste partij VVD iedere keer als eerste het woord. En de voltallige gemeenteraad blijkt te slapen tijdens een debat om aan Holland Rijnland aan te geven, dat het plaatsen van zonnepanelenvelden op het grondgebied van Kaag en Braassem niet gewenst is.

Laat ik beginnen met de VVD; dat wil de VVD blijkbaar heel graag. Het feit dat de VVD steeds als eerste aan het woord mocht, was volgens Van Dijk niet omdat hij het zelf zo graag wilde, maar omdat dit zo afgesproken was. Zullen we het voordeel van de twijfel geven, of maakt de VVD gebruik van een twijfelachtig voordeel?

Burgemeester Marina van der Velde maakte handig gebruik van de slaapverwekkende voortgang van de raadsvergadering. De gemeenteraad nam een voorstel aan, dat het college aan Holland Rijnland moet laten weten, dat deze gemeente geen zonnepanelenvelden in het open landschap wil hebben. Maar de collegebrief richting Holland Rijnland wordt niet aangepast. ,,Dan hadden jullie dat maar in een amendement moeten aangeven’’, stelde Van der Velde. Het ontbrak de raadsleden aan moed om de stemming over dit onderwerp af te breken en alsnog een amendement op te stellen.

De inzameling van het oud papier wordt vanaf 1 juli gedaan door Cyclus. VVD, SVKB en CDA stelden een stoer voorstel op, waarin het college opgeroepen wordt om de inzameling van Cyclus te laten doen in samenwerking met de verenigingen en scholen, die dat oud papier nu ook ophalen. Maar in hetzelfde voorstel staat ook, dat Cyclus zonder deze organisaties verder kan. In dat geval krijgen de scholen en verenigingen volgend jaar een eenmalige oprotpremie van 36,36 euro per ton ingezameld papier. Het is geen resultaat, waar de gemeenteraad trots op mag zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden