Logo alphensnieuwsblad.nl


Column: Gras is groen

  Column

De verwarring over wat duurzaam is, wat groen is en wat natuur is, slaat weer aardig toe. Het zal wel komen omdat de lente eindelijk een doorbraakje beleeft.

Door Eveline J. Verhoeve

Duurzaam heeft te maken met zorgen dat je niet meer verbruikt dan dat je teruggeeft. Daarom slaat duurzaam op energie, op klimaat en ook op werk en wonen. Groen wordt soms in diezelfde zin gebruikt, alhoewel aan groen toch altijd een geitenwollensokkengeurtje kleeft. Natuur is natuur zoals God het bedoeld heeft. Oerbossen, brede traag stromende meanderende rivieren, kreken met afkalvende oevers, meertjes, moerassen en wilde beesten. Natuur is niet een gecultiveerd landschap waar kaarsrechte sloten zorgen voor afwatering zodat de koeien droge poten houden. Ja, het gras is er groen. Dat wel.

Het veenweidelandschap in het Groene Hart is het waard om beschermd te worden. Vooral door de historische waarde. En, omdat wij het nu eenmaal heerlijk vinden om langs de weilanden te fietsen en naar de koeien te kijken. Natuur is het niet. Het is een cultuurlandschap, dus door de mensen gemaakt. Het gras is er groen.

Wij in Alphen-Stad hebben het geluk dat we middenin dat prachtige veenweidelandschap wonen. Aan de zuidkant van de stad ligt zelfs een stukje moeraslandschap. Door Staatsbosbeheer min-of-meer in de oorspronkelijke staat hersteld. Als we de natuur haar gang laten gaan, is onze hele gemeente een groot kwelderlandschap met moerassen, kreken, meertjes en wilgenbosjes. Die 7 meter afgegraven veen moet je er dan wel bij denken. Er is nu discussie over wonen. De komende jaren is er een inhaalslag met kleine appartementen voor bijvoorbeeld starters in kantoorpanden. Er komt ook een wijkje langs de Rijndijk. Daarna is de koek op. Hebben we in Alphen-Stad dan genoeg huizen voor onze eigen inwoners of niet? Als wij vinden van niet, moeten we bouwen. Ergens daar waar het gras groen is. Dat is onvermijdelijk.

Reageer als eerste
Meer berichten