Logo alphensnieuwsblad.nl


Column Koert Koster: Moskeeën blijven open

  Column

Woensdag 15 maart 2017 was een spannende dag voor Nederland. Volgens de peilingen zou het een nek-aan-nekrace worden tussen de VVD en de PVV. Toch kwam het niet zover. Want peilingen blijven peilingen. Ze benaderen soms in de verste verte niet de werkelijkheid. De uitslag van de verkiezingen blijkt net zo onvoorspelbaar te zijn als het weer. Het kan vriezen, het kan dooien.

Het Nederlandse volk deed wat het moest doen: stemmen. De opkomst was buitengewoon hoog: 80,2%. We hadden er weer zin in. Het weer zat mee, waardoor mensen het niet erg vonden om de schoenen aan te doen. Zo beïnvloedt de voorjaarszon mede de geschiedenis van een land.

Wat verder opvalt, is het volgende. Mensen hielden op een buitengewoon knappe manier hun hoofd koel. Dat is knap, omdat er alle reden is om de temperatuur flink op te laten lopen. Want we leven in een tijd waarin er voldoende triggers zijn om vanuit onderbuikgevoelens te reageren. Primair. En op basis van heftige emoties een stem uit te brengen op iemand die zich als een soort ‘verlosser van Nederland’ openbaart. Want Nederland heeft te maken met Erdogan die als de ‘belichaming van het kwaad’ wordt gezien. Vanwege de geldingsdrang en expansiedrift van Erdogan moesten juist vlak voor onze verkiezingen de nodige brandjes geblust worden.

Gelukkig hebben de meeste Nederlanders hun redelijkheid en nuchterheid weten te bewaren en verantwoordelijkheid getoond. Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat het populisme níet heeft getriomfeerd. Zij die menen voor het volk te spreken, zijn voorlopig op hun plaats gezet. Dat lijkt me winst. Want geen land kan geregeerd worden door mensen die vanuit een plat sentiment en een tunnelvisie leven. Mensen die zomaar wat roepen en schreeuwen zonder met een plan op tafel te komen. Want oppositie voeren en met modder gooien, is één. Regeren en leiderschap tonen, is twee. Er is geen land dat een WK wint met paniekvoetbal. Daarvoor is een controlerend en opbouwend spel nodig. Een strategie en een plan.

Het lijkt me bijzonder wenselijk dat de rust en orde in ons land – voor zover als mogelijk - in tact blijven. Dat kan alleen wanneer een nieuw experiment op rechts uitblijft. De VVD is opnieuw de grootste en in balbezit. Daarmee heeft de burger in alle koelbloedigheid en zakelijkheid gekozen voor stabiliteit. Dat er ontevreden, schreeuwende mensen aan de zijlijn staan, zij dan zo. Zij blijven voorlopig aan de kant staan. Al durf ik niet te beweren dat het populisme – met Geert Wilders aan het roer – overwonnen is. Wel durf ik te beweren dat de kerken en de moskeeën voorlopig open blijven.

Koert Koster, theoloog, filosoof

Reageer op dit nieuws 2
Meer berichten