Sportvereniging ROAC en de gemeente Kaag en Braassem hebben gezamenlijk een overeenkomst gesloten. Foto: PR
Sportvereniging ROAC en de gemeente Kaag en Braassem hebben gezamenlijk een overeenkomst gesloten. Foto: PR (Foto: )

Gemeente Kaag en Braassem en ROAC gaan samenwerken

Sportvereniging ROAC en de gemeente Kaag en Braassem hebben gezamenlijk een overeenkomst gesloten. De aanleiding van deze overeenkomst is het uitgangspunt van de gemeente dat het eigenaarschap en dus de beslissingsbevoegdheid moet liggen bij de inwoners en organisaties die hier gebruik van maken. In de overeenkomst is onder andere geregeld dat ROAC het eigenaarschap van haar accommodatie op zich neemt.

Alphen aan den Rijn- Dat sportverenigingen een belangrijke rol hebben voor de leefbaarheid van de dorpen wisten we al. En dat de gemeente een rol heeft om deze verenigingen en voorzieningen laagdrempelig, en voor iedereen toegankelijk te houden was ook al bekend. Om dit alles, door de inwoners zelf, mogelijk te maken zijn echter wel goede afspraken nodig. Afspraken waardoor de inwoners samen aan de slag kunnen met de opgaven die in hun dorp spelen. Dan gaat het niet alleen om het in beweging brengen 0- tot 100 jarigen maar ook om samenkomen van inwoners en het daar waar mogelijk ondersteunen van hulpbehoevende inwoners. Op de verenging worden meerdere sporten beoefend, waaronder voetbal en biljart. Verder zijn er diverse binnensporten en kun je ook badminton spelen.

Eigenaarschap

In deze overeenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd die hiervoor de basis vormen. De bedoeling is dat het eigenaarschap en de beslissingsbevoegdheid bij de inwoners en organisaties moet liggen die gebruikmaken van het complex. Daarnaast zal ROAC (ook) de komende 30 jaar, samen met de gemeente een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven.Te denken valt bijvoorbeeld het voorkomen van eenzaamheid, die in de dorpen spelen.

Zekerheid

De gemeente geeft de vereniging daarnaast zekerheid over de komende 30 jaar. Dit betekent onder andere dat, de gemeente in beeld blijft indien er grote onvoorziene omstandigheden op de vereniging afkomen. Met deze overeenkomst verwachten de vereniging en de gemeente de juiste voorwaarde te hebben gecreëerd om het complex van ROAC ook de komende jaren optimaal beschikbaar te kunnen stellen aan haar leden en de overige inwoners van Oud Ade en Rijpwetering.

Op de website is een overzicht van alle sporten te vinden.

https://www.svroac.nl/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden