Parochiële Caritas Instelling (PCI) en Sacramentsdag

Het weekend van 13 en 14 juni staat in het teken van Sacramentsdag. In de viering van 14 juni, zoals deze digitaal via livestream op de website van de parochie H. Thomas zal worden aangeboden, zal hierbij stil worden gestaan. De afgelopen jaren is men gewend om de collecteopbrengst van deze vieringen als PCI samen met de diaconie van onze parochie te mogen bestemmen aan een goed doel.

Alphen aan den Rijn - Omdat voor de keuze van een goed doel afstemming plaatsvindt met de Diaconie van de parochie in een vergadering en soms meerdere gesprekken met organisaties plaats hebben is dit in deze tijd van de coronacrisis lastig te organiseren. Nog steeds moeten wij uiterst voorzichtig zijn en is een tweede golf van toename corona patiënten niet uitgesloten.

Voorts baart de economie in deze tijd grote zorgen. Er is nu al een toename van mensen die in financiële problemen geraken, omdat zij geen werk meer hebben of omdat zij als ZZP’er werkzaam zijn en ineens niet meer nodig zijn bij bedrijven die gesloten zijn of amper productie en omzet hebben. Er zijn tal van mensen die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De PCI merkt nu al dat er meer vraag is naar individuele noodhulp aan personen, voedselhulp en maaltijdvoorziening en verwacht een toename van aanvragen voor hulp. De voedselbank kon bij het uitbreken van het coronavirus door hamsterwoede op enig moment geen levensmiddelen meer krijgen van de supermarkten. Hierdoor konden geen voedselpakketten meer worden gevuld, waardoor arme mensen eten moesten ontberen. Gelukkig heeft de gemeente hier een oplossing voor geboden en bijzondere bijstand verleend aan de voedselbank, die vervolgens tegoedbonnen of voedselbonnen kon verstrekken.

In afstemming met het pastoraal team van de parochie is de PCI nu als doel gesteld om de collecte voor te bestemmen. De PCI zal de opbrengt van deze collecte bestemmen aan de individuele aanvragen, voedselhulp en maaltijdvoorziening en mogelijk andere noden in deze coronacrisis.

De PCI wil u oproepen om een bijdrage voor de collecte te storten op rekening: NL36 INGB 0006 1923 37, t.n.v. Parochie H. Thomas, o.v.v. Sacramentsdag 2020.

De PCI stelt uw ondersteuning zeer op prijs!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden