Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven

Het college wil een Stimuleringsfonds oprichten, waarmee bepaalde initiatieven/projecten vanuit ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn financieel worden ondersteund.

Alphen aan den Rijn - Dit zijn initiatieven/projecten met als doel de economische schade van het coronavirus te beperken en die ervoor zorgen dat ondernemers in de gemeente (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren. Zo kunnen ze ondernemen in de nieuwe 1,5m economie en nieuwe (duurzame) verdienmodellen ontwikkelen. In de ‘Nadere regels Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven Alphen aan den Rijn’ zijn de voorwaarden beschreven waar een aanvraag aan moet gaan voldoen om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie uit dit fonds.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om budget voor dit Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen. Deze is op dit moment beraamt op €300.000,- en kan gehaald worden uit het restant projectkrediet van de zogeheten LEF-regeling (reserve economie). 

Het Stimuleringsfonds is bedoeld als stimuleringsregeling voor de lokale economie. Het is laagdrempelig opgesteld en gericht op het zoveel mogelijk kunnen ondersteunen van uiteenlopende initiatieven vanuit ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn, die een positief effect hebben op de lokale economische ontwikkeling in deze uitdagende economische tijden. Het fonds is niet bedoeld voor individuele ondernemers, omdat deze kunnen terugvallen op diverse andere regelingen, waaronder vanuit het Rijk. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden