Joep Derksen
Joep Derksen (Foto: Writing4U.nl)

Digitaal

Column Joep Derksen

Eerder schreef ik in een column, waarde columnlezer, dat de fractievergaderingen van politieke partijen door de coronacrisis niet meer in het gemeentehuis plaatsvinden en ik als politiek verslaggever er niet meer bij aanwezig kan zijn. En dus de discussies voorafgaande aan de feitelijke besluitvorming niet kan volgen; een smet op de democratische controlemogelijkheden. Fractievoorzitter Nick van Egmond (D66) pakte dit signaal op en nodigde me uit, om digitaal in te loggen tijdens de fractievergadering van zijn partij. Chapeau! De onderwerpen, die besproken werden, hebben grote impact op de samenleving van Kaag en Braassem en het is goed om te zien, dat in ieder geval één politieke partij zich inzet om hierover zo groot mogelijke openheid in het besluitvormingsproces uit te oefenen. Zo bleek, dat het college van b en w een duidelijk uitgesproken wens van de gemeenteraad niet heeft uitgevoerd. De raad had namelijk gevraagd, dat het college de huidige inzamelaars van het oud papier aan één tafel zou zetten met het management van Cyclus. Om te kijken, of deze partijen toch kunnen gaan samenwerken om het oud papier op te halen. Maar een ambtenaar heeft alleen de inzamelorganisaties en Cyclus gebeld en gemaild om te vragen, of ze nog water bij de wijn willen doen. Zonder overleg zegt iedereen dan natuurlijk ‘nee’. De plannen voor de herontwikkeling van het Sportpad, voor de komst van een IKC, sportfaciliteiten en woningen, gaan almaar door. D66 vraagt aandacht voor de ‘bestuurlijke verantwoordelijkheid’. ,,Als raad zijn we een besluitvormend orgaan. Het is aan het college om te zorgen, dat wat allemaal bedacht wordt door de deelnemende organisaties, ook financieel een haalbare kaart is.’’ Op dit moment dreigt het tekort al op te lopen tot 4 miljoen euro. Over een wens van de VVD voor een ‘exitstrategie’ uit het RES (Regionale Energie Strategie) stelt D66-raadslid Gino Wesselman: ,,Het stadium van een exitstrategie zijn we al voorbij. Als (de omslag naar duurzame energie) teveel kosten oplevert voor de inwoners, moeten we de claim neerleggen bij het Rijk. Die exitstrategie komt van een aantal klimaatontkenners uit de achterban van de VVD, die helemaal niets willen doen.’’

Ik kan niet wachten tot de volgende fractievergaderingen…

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden