Kort nieuws uit Alphen a/d Rijn - week 15

Grondverkoop Blok 3 Stadshart Lage Zijde

Blok 3 aan de Thorbeckestraat vormt het sluitstuk van de door de gemeente geïnitieerde (her)ontwikkeling van het stadshart. BEMOG Projectontwikkeling Almere B.V. is in 2019 geselecteerd als marktpartij die voor eigen rekening en risico wil investeren in de ontwikkeling en realisatie van bouwlocatie Blok 3. Het college heeft ingestemd met de koopovereenkomst. 

College verlengt hulp aan Voedselbank 

Het college verzoekt de Voedselbank Alphen aan den Rijn om voor extra geld een beroep te doen op het calamiteitenfonds van Voedselbank Nederland. In afwachting van het besluit daarover van Voedselbank Nederland verstrekt het college ter overbrugging een incidentele bijdrage aan de Voedselbank. De Voedselbank kan hiermee tot uiterlijk 1 juni 2020 waardebonnen voor een supermarkt geven aan de bezoekers van de Voedselbank. 

Het zijn voor iedereen pittige tijden, daarom is het belangrijk dat voorzieningen zoals de Voedselbank hun werk kunnen blijven doen. Het college wil voorkomen dat kwetsbare huishoudens die afhankelijk zijn van de Voedselbank financieel nog meer in de problemen komen. 

Tot 6 april kregen de 200 gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank wekelijks een financiële bijdrage, om zo toch boodschappen te kunnen blijven doen nu de Voedselbank per 26 maart gesloten is. In de tussentijd hebben de Voedselbank en de gemeente overlegd over een oplossing voor na 6 april. Inmiddels heeft het Rijk een bijdrage beschikbaar gesteld aan het calamiteitenfonds van Voedselbank Nederland om lokale Voedselbanken te kunnen ondersteunen. 

Uitstel aanbesteding sociaal domein

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook de inwoners die rekenen op hulp en ondersteuning en de partnerorganisaties van de gemeente in het sociaal domein die dat leveren. Voor inwoners is het prettig dat hun ondersteuning en hulp in deze onzekere tijden zo min mogelijk verandert. Partner organisaties zetten alles op alles om hun dienstverlening en zorg voor kwetsbare inwoners zoveel mogelijk aan te passen aan de landelijke maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het college begrijpt dat zij momenteel andere prioriteiten hebben en stelt de geplande publicatie van de aanbestedingen en subsidie-uitvragen sociaal domein 2021 uit tot in ieder geval 1 september van dit jaar. De gemeente is van plan met de huidige partners door te gaan in 2021 voor in ieder geval een half jaar. Hierover is de gemeente in gesprek met haar partner organisaties. Op die manier blijft de huidige dienstverlening gewaarborgd.

Sociaal domein

Huishoudelijke hulp, een scootmobiel, opvoedingsondersteuning, aandacht voor gezonde leefstijl en kunnen sporten, dit zijn allemaal dingen die vallen onder het sociaal domein. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft contracten met diverse organisaties om deze diensten te leveren. Bijvoorbeeld Tom in de Buurt en BOOST. Zo zorgt gemeente ervoor dat inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen.

Subsidie-uitvragen en aanbestedingen

De geplande publicatie van de subsidie-uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 wordt in elk geval uitgesteld tot 1 september 2021. Dit betreft de Alphense subsidie-uitvragen Preventie, Voorschoolse educatie (VE), Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid en de gezamenlijke inkoop van de drie Rijnstreekgemeenten voor Hulpmiddelen en voor Inburgering. De reeds gepubliceerde Rijnstreek aanbesteding Ondersteuning wordt ingetrokken. De contracten huishoudelijke hulp worden met een jaar verlengd en lopen door tot ultimo 2021. 

Foodwinkels open op Eerste Paasdag

Op Eerste Paasdag 2020 mag de detailhandel die zich richt op levensmiddelen zoals supermarkten, bakkers, slagers, groente- en fruitwinkels in de gemeente Alphen aan den Rijn van 12:00 – 22:00 uur eenmalig open. Het gemeentebestuur heeft ingestemd met dit verzoek van de detailhandel om zo de verwachte drukte rond de Paasdagen te spreiden. Ook kunnen op deze manier de landelijke maatregelen beter gehandhaafd worden. Dit komt de veiligheid van winkelend publiek en personeel in de winkels ten goede. Levensmiddelen horen tot de essentiële levensbehoefte. Daarom wordt hier eenmalig een uitzondering voor gemaakt. De winkels bepalen zelf of ze opengaan. Op goede vrijdag en tweede paasdag gelden reguliere openingstijden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden