Voorzitter van de Cliëntenadviesraad Kees Slingerland blikt hij terug op de inbreng die ‘zijn’ raad heeft gehad op het sociaal domein.
Voorzitter van de Cliëntenadviesraad Kees Slingerland blikt hij terug op de inbreng die ‘zijn’ raad heeft gehad op het sociaal domein. (Foto:Joost Mooij)

Cliëntenadviesraad verricht goed werk

“In de afgelopen vijf jaar hebben we goed werk gedaan”, zegt Kees Slingerland. Als voorzitter van de Cliëntenadviesraad blikt hij terug op de inbreng die ‘zijn’ raad heeft gehad op het sociaal domein. “De ruim 25 adviezen die wij hebben uitgebracht aan het college van Burgemeester en Wethouders zijn vrijwel allemaal overgenomen.”

Alphen a/d Rijn - Tot 2015 kende Alphen aan den Rijn onder meer een Wmo-adviesraad, die het college adviseerde op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als gevolg van de gemeentelijke herindeling moest het functioneren van deze adviesraad opnieuw worden herzien.

“Alphen kreeg toen een Inwonersadviesraad en een Clientenadviesraad”, kijkt Kees terug. “Je moet dan denken aan cliënten die gebruik maakten van de Wmo, een beroep deden op de bijstand of financiële ondersteuning nodig hadden.
In het sociaal domein gaat heel veel geld om. Iedere gemeente heeft de mogelijkheid om de Wmo op onderdelen zelf in te vullen en het was bijvoorbeeld onze taak om erop toe te zien hoe dit gebeurde.
Denk bijvoorbeeld aan de manier van indiceren voor de hulp bij de huishouding. Indiceer je op basis van het aantal uren of is het doorslaggevend dat een huis schoon en veilig is?”

Pionieren

Aanvankelijk was het voor de leden van deze adviesraad pionieren om de taken zo goed mogelijk uit te voeren. “Zo stonden we voor de vraag hoe de verhouding was met de Inwonersadviesraad. Brachten we gezamenlijk een advies uit, of ieder apart. Sommige onderwerpen kwamen immers in beide raden aan de orde.”

Ervaringsdeskundigen

De Clientenadviesraad bestond uit negen leden, onder wie een aantal ervaringsdeskundigen. “Dat iedereen zich betrokken voelde bij het onderwerp blijkt wel uit de opkomst bij vergaderingen.
Daarnaast hadden we ook contacten met andere organisaties, zoals stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO).”

Website

De raad had een eigen website, bracht Nieuwsflitsen uit en de vergaderingen waren openbaar. “We hebben wel eens het idee geopperd om een keer per jaar een brede bijeenkomst over het sociaal domein te organiseren, waar iedereen welkom is.
Daar zit heel veel werk aan vast, waardoor het niet uitgevoerd is.”

Goede samenwerking

Dat de raad goed functioneerde is ook te danken aan de samenwerking met ambtenaren en de betrokken wethouder. “Incidenteel kwam het voor dat we met de wethouder niet op één lijn zaten.
Zo kregen wij klachten over de Regiotaxi, terwijl uit een eigen onderzoek van deze organisatie het tegendeel bleek. De wethouder verwees toen naar de uitslag van het interne onderzoek.”

Nieuwe uitdaging

Hoewel Kees over een ruime bestuurlijke ervaring beschikt, was het onderwerp ‘zorg’ voor hem nieuw. “Ik ben vooral bestuurlijk actief geweest op het gebied van ouderenzorg en wonen, zo ben ik onder meer voorzitter geweest van stichting St. Jozef. De ervaring die ik de laatste jaren met ‘zorg’ heb opgedaan heeft me rijker gemaakt.”

Inclusieagenda

De Clientenadviesraad en de Inwonersadviesraad zijn opgegaan in één nieuwe raad, de ‘Adviesraad Samenleving’. Een van de onderwerpen die Kees overdraagt aan de nieuwe voorzitter is de ‘inclusieagenda’ en dat vraagt enige toelichting.
“De gemeente heeft twee jaar geleden besloten dat iedere burger mee moet kunnen doen. Het is een hele opgave om dat te realiseren, het vraagt veel geld en energie.
Een dankbaar onderwerp voor de nieuwe adviesraad.”

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Cliëntenraad: www.car.adviesraden-alphenaandenrijn.nl

Rijk Huisman

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden