Joep Derksen
Joep Derksen (Foto: Writing4U.nl)

kort nieuws uit K&B

Woonfraude

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente toetreedt tot het Convenant Landelijke Structuurgroep Interventieteams (LSI). De LSI houdt zich bezig met zaken als adres- en woonfraude, fraude binnen sociale uitkeringen en voorzieningen, bewoningsvraagstukken en lokaal overstijgende problematiek en overlast.

Het doel is dat de gemeente samenwerkt met andere organisaties om fraude met het sociale zekerheidstelsel en illegale bewoning te voorkomen en bestrijden.

Het college: "In Nederland hebben we goede sociale voorzieningen, waarop inwoners een beroep kunnen doen. Maar in de praktijk zien we dat er partijen en inwoners zijn die misbruik maken van geld dat beschikbaar wordt gesteld. Wij willen deze problematiek en de daarmee gepaard gaande belasting- en uitkeringsfraude en andere ondermijnende activiteiten terugdringen."

Om dit aan te pakken is samenwerking noodzakelijk met instanties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. De gemeente heeft al een aantal handhavingsprojecten in gedachten. Het college: "Samenwerken onder de LSI vlag gaat niet alleen over de harde aanpak van (on)bewuste overtreders van sociale wetten. Het gaat ook over kennis nemen van ervaringen van andere gemeenten, uitstraling van de betrouwbare overheid door afgestemd overheidsoptreden en verhoging van adreskwaliteit."

Vlaggenmasten

KAAG – Een bewoner van Kaag strijdt al jaren tegen de aanwezigheid van vijf vlaggenmasten die illegaal bij de entree van het eiland zijn neergezet. Keer op keer zijn deze bezwaren afgewezen door het gemeentebestuur.

Nadat de gemeente Kaag en Braassem een omgevingsvergunning had verleend voor het plaatsen van vijf vlaggenmasten (vlakbij Julianalaan 1), diende de bewoner weer een bezwaar in.

Maar dit bezwaarschrift werd pas ingediend een week nadat de bezwaringstermijn was verlopen. Een verzoek van de bezwaarmaker om alsnog zijn grieven in overweging te nemen, omdat hij vanwege een buitenlandse reis niet op tijd kon reageren, is afgewezen door het college van burgemeester en wethouders.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden