Voedselbank Alphen aan den Rijn

Beste mensen,

Na een zeer langdurig crisisberaad heeft het Bestuur en de Raad van Advies van Voedselbank Alphen aan den Rijn helaas moeten besluiten om vanaf 26 maart niet meer uit te delen. Een en ander wordt door een aantal factoren veroorzaakt.

Onze voedselaanvoer wordt met ongeveer 70% beperkt doordat we geen supermarktacties meer kunnen houden en het regionaal DC in Den Haag gesloten is Onze vrijwilligers voor 80% in de risicogroep zitten Onze klanten eveneens voornamelijk bestaan uit mensen met een wat zwakkere gezondheid In de huidige situatie rondom Corona kan de gezondheid van vrijwilligers en klanten tijdens onze werkzaamheden in toenemende mate niet langer gegarandeerd worden.

Vandaag hebben we bij de gemeente Alphen aan den Rijn een verzoek ingediend om collectieve bijzondere bijstand voor onze klanten, zodat we vanaf volgende week dekking hebben om aan onze klanten wekelijks een budget ter beschikking te stellen , dat overeen komt met de besparingswaarde van onze pakketten.

Onze premier heeft ons allen gisteren gevraagd om deze crisis samen te doorstaan. Wij vragen nu aan de samenleving om ons hiermee te helpen.

Vooralsnog zullen wij deze extra bijstand uit de middelen van de Voedselbank voorschieten, maar hopen dat de Gemeente Alphen aan den Rijn in deze moeilijke tijd met ons wil optrekken en onze groep klanten wil beschermen tegen de gevolgen van deze afschuwelijke situatie.

Ten slotte vraagt ondergetekende om niet individueel contact met mij te zoeken. Mijn bedrijf adviseert ondernemers en wordt in deze tijd geconfronteerd met de ellende van al die ondernemers. Samen zoeken we op hun terrein naar oplossingen om deze periode te overbruggen. Dat kost veel tijd en energie. Ik wil mijn tijd dus zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken.

Met vriendelijke groet

 

 

Dirk van Kampen

Bestuursvoorzitter

Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken

Harsweg 22b

2461 EZ Ter Aar

0653371231

 

 

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts) persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij/zij wordt verzocht mij onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Voedselbank Alphen aan den Rijn en omstreken staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan, noch voor de aanwezigheid van virussen. 

 

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden