Steeds meer mensen maken gebruik van een scootmobiel.
Steeds meer mensen maken gebruik van een scootmobiel. (Foto: Writing4U.nl)

Kort nieuws uit Kaag en Braassem - week 7

Kaag en Braassem niet gehandicaptenproof 

De gemeente worstelt met de manier waarop de gebouwen en openbare instellingen geschikt moeten worden gemaakt voor mensen met een beperking.

KAAG EN BRAASSEM – En dat is broodnodig, want een op de negen mensen in dit land heeft te maken met een beperking. Dat varieert van het aan een scootmobiel gekluisterd zijn, tot slecht horen, blindheid of een mentale beperking.

Raadslid Kelly Straver (SVKB) wil weten hoe het zit met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Kaag en Braassem: "Welke acties zijn er de afgelopen vijf jaar ondernomen om Kaag en Braassem rolstoelvriendelijker te maken?" Wethouder Yvonne Peters laat weten dat alle bushaltes van het Openbaar Vervoer zijn opgehoogd, zodat de haltes beter aansluiten bij de hoogte van de bussen. Waar het gaat om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, stelt Peters: "Het gemeentehuis en de gemeentewerkplaats zijn rolstoeltoegankelijk."

De wethouder ziet het positief in: "We hebben veel vrijwilligers. Als er iemand met een rolstoel komt en het lukt niet om ergens binnen te komen, is er altijd wel iemand die zegt: 'Ik kom u helpen'. Als gemeente proberen we uit te dragen dat we met elkaar en voor elkaar zorgen, in plaats van dat allerlei voorzieningen vanuit de gemeente worden geregeld."

Middelduur

ROELOFARENDSVEEN – Aan het Noordeinde 96 in Roelofarendsveen komen 22 woningen in het 'middeldure' segment. Deze zijn vooral bedoeld voor mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning, maar te weinig inkomen hebben voor de duurdere huizen. Het college van B&W staat positief tegenover de bouwplannen. Wethouder Yvonne Peters: "In onze gemeente hebben we woningen tekort in de sociale sector en voor de middeldure prijzen, zo blijkt uit de woonagenda. Dat maakt dit initiatief voor 22 woningen de moeite van het nader uitwerken waard. Al zullen we er nog geen overschot op de woningmarkt mee bereiken."

De initiatiefnemer moet wel een aantal zaken regelen voor hij echt kan beginnen met bouwen. Minimaal 30 procent van de woningen moet een sociale prijs hebben. Ook moet de groenomzoming zoveel mogelijk behouden blijven en het aangrenzende perceel met monumentale waarden mag niet aangetast worden.

Afvalwinst

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft een kleine meevaller: de inkomsten uit de afvalstoffing worden dit jaar hoger dan verwacht. Met die extra inkomsten kunnen de hogere kosten van de verbrandingsbelasting gecompenseerd worden. Wethouder Yvonne Peters laat weten dat het grootste deel van die inkomsten (ruim 100.000 euro) verkregen worden op het afvalbrengstation.

Daarnaast zijn ook de inkomsten uit het aanbieden van de afvalcontainers (het variabele deel van de diftar-tarieven) gestegen. Dit bedrag is zo'n 25.000 euro hoger dan verwacht. Peters blijft ervan overtuigd dat inwoners kunnen besparen op hun afvalkosten: "Als je echt goed scheidt en je jouw grijze bak maar een keer per jaar wegzet, dan blijf je een beetje op het niveau van voor de invoering van diftar."

In 2017 stemde de gemeenteraad in met een voorstel om in te zetten op nascheiding van het plastic, maar dat wordt in Kaag en Braassem in ieder geval de komende jaren niet ingevoerd. Peters: "Ik wil ook liever nascheiden met net zoveel kwaliteit. Maar de praktijk is dat de kwaliteit van de nascheiding niet zo groot is als de kwaliteit van het scheiden aan de bron. Ook is er op dit moment geen partij die met nascheiding aan de gang wil gaan. We moeten dit met elkaar regelen."

Kolken

KAAG EN BRAASSEM – Het bedrijf Van der Valk en de Groot BV mag tot en met 2023 alle kolken reinigen. De kosten hiervoor bedragen maximaal 274.591 euro (exclusief btw). Zo'n 7.400 kolken in de gemeente Kaag en Braassem moeten minimaal twee keer per jaar schoongemaakt worden en 900 kolken dienen handmatig gereinigd te worden. Daarnaast draagt het bedrijf zorg voor het jaarlijks schoonmaken van ongeveer 400 meter lijngoot.

Twee andere bedrijven die ook een uitnodiging hadden gekregen om een bod te doen op de gemeentelijke opdracht, Heemskerk straatreiniging en P.C. van de Wiel, bleken geen inschrijving te hebben gedaan. Hierdoor was Van der Valk en de Groot de enige inschrijver. De gemeente heeft jaarlijks 52.000 euro beschikbaar voor deze schoonmaakkosten. Omdat dit het maximale bedrag is, worden mogelijk onderdelen van het uitvoeringscontract niet benut.

Meer berichten