Opfrisworkshop Bridge wordt vervolgd

Nieuwkoop - Bridge Club Nieuwkoop heeft eind vorig jaar Opfris workshops gegeven. In iedere workshop werd één onderwerp behandeld over de techniek van het bieden of spelen. In verband met het grote succes hebben we besloten om hier mee door te gaan. De eerste volgende workshop wordt gehouden op 31 januari en heeft als onderwerp de sterke twee-klaverenopening in het biedsysteem Berry 5 (zwakke twee). De volgende workshops staan gepland op 7 en 28 februari en 6 maart. De in deze workshops te behandelen onderwerpen worden in de media vermeld en komen ook op onze Website te staan.

Iedereen is van harte welkom in Zalencentrum ‘De Rank’ Reghthuysplein 19 Nieuwkoop, aanvang 12.30 uur (zaal open om 12.15 uur). Iedere workshop duurt 30 minuten en na afloop zijn de leiders van de workshop beschikbaar om vragen over andere onderwerpen op het gebied van bridge te beantwoorden.

De bijdrage is voor niet-leden van Bridge Club Nieuwkoop per workshop 2 euro, leden zijn gratis. Aanmelden voor de workshop is niet noodzakelijk. Deelnemers aan een workshop mogen aansluitend gratis meespelen op de Vrijdagmiddag Inloop Bridge. Neem gerust telefonisch contact op voor meer informatie over deze workshops: Ton Thoma 06-20359754 of Co Falentijn 06–49892171 of kijk op de website www.bcnieuwkoop.nl.

Meer berichten