Alzheimer Café 21 januari 2020

In wooncentrum Westerhove, Anna van Burenlaan 147  te Alphen aan den Rijn, wordt dinsdagavond  21 jan. a.s. het Alzheimer Café gehouden. Het thema van deze avond is: "Ondersteuning voor cliënt en mantelzorger".

Het zorgen voor een partner of ouder met dementie wordt als een emotionele en lichamelijke zware taak ervaren. Het vraagt van alle betrokkenen de nodige aanpassingen. Gedurende dit ziekteproces zijn er mogelijkheden voor de mantelzorger om begeleiding, zorg en ondersteuning te ontvangen. 

Welke mogelijkheden zijn er en hoe komt u in contact met de juiste hulpverleners? 

Op weg naar een participatie maatschappij zijn vele wijzigingen in het zorgstelsel ingevoerd. Een case- manager van een zorgorganisatie, een medewerker van een ontmoetingscentrum en een medewerker van TOM in de buurt, komen uitleg geven omtrent hun rol in zorgtaken rondom de dementerende en het ondersteunen thuis van de mantelzorger.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de professionals. 

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk en wordt begeleidt door mevr. Netty Dronkert. De koffie staat klaar vanaf 19.00 uur. 

Het  programma start om 19.30 uur  en eindigt uiterlijk 21.15 uur. 

Live muziek aanwezig.

Meer berichten