Praat en denk mee; kom naar de halfjaarlijkse vergadering in De Tas!
Praat en denk mee; kom naar de halfjaarlijkse vergadering in De Tas! (Foto: )

Vrienden van 't Bentwoud

Ingezonden

Op donderdag 21 november a.s. om 20:00 uur; vindt in Dorpshuis/eetcafé De Tas, Sportlaan 3 in Benthuizen een najaarsbijeenkomst plaats.

Benthuizen - Op de agenda staan deze keer twee onderwerpen.

Resultaten eigen onderzoek verkeereffecten N207 Zuid

Het hoofdonderwerp van de bijeenkomst, na de pauze, zijn de resultaten van de verkeersberekeningen die in opdracht van het Molenberaad zijn uitgevoerd. Het Molenberaad is een coalitie van verenigingen en verkeersdeskundigen in onze regio waarbij onze vereniging is aangesloten. In dat onderzoek zijn scenario's doorgerekend 'zonder aanleg van de N207 Zuid' die ook wel Verlengde Bentwoudlaan wordt genoemd. De provincie heeft steeds geweigerd om zo'n berekening te maken en daarom heeft Het Molenberaad dit zelf gedaan, op eigen kosten en op basis van precies hetzelfde materiaal en rekenmodel als de provincie gebruikt. Onze vereniging draagt een belangrijk deel van de kosten voor deze berekeningen.De leden van de bij het Molenberaad aangesloten verenigingen zijn ook uitgenodigd. Iedereen ontvangt tijdens de bijeenkomst een brochure met de uitkomsten van het onderzoek. Kees Bot en Dirk Kuyper van onze vereniging geven er een toelichting op.

Presentatie Stichting Plezierrivier De Rotte We beginnen de avond met een interessant onderwerp dat het eigenlijk ook wel verdient om hoofdonderwerp te worden genoemd: 'De Rotte beweegt je' een initiatief van de Stichting Plezierrivier De Rotte. Voor dit onderwerp hebben we een half uur uitgetrokken. Meer informatie vind je op de website www.derotte.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden