Cees Romijn, Nieuwkoop,
Cees Romijn, Nieuwkoop, (Foto: )

Van uitstel en zo

Cees Romijn

Verkeersveiligheid is voor de gemeente Nieuwkoop al jarenlang een belangrijk onderwerp. Nieuwkoop heeft van oudsher een aantal cruciale verbindingswegen door de polders. Deels zijn het provinciale en deels gemeentelijke wegen. De Zevenhovenseweg is er zo eentje. Voor (brom-)fietsers niet echt een fijne weg om te rijden. Smal en gevaarlijk. Voorzien van diepliggende sloten aan beide zijden van de weg. De verlichting laat te wensen over. De oudere jeugd gebruikt deze weg om van en naar school in Alphen aan den Rijn of Nieuwkoop te komen. Naast het autoverkeer op die weg wordt ook met zwaar landbouwverkeer gereden. Deze soms enorme voertuigen gebruiken tijdens hun tocht van A naar B driekwart van de breedte van de weg. Als ze van het land komen, blijven zware sporen bagger achter op de weg. Zeker, ronduit gevaarlijk voor de weggebruikers. Maar ja, er moet wel gewerkt kunnen worden. Sinds 2010 wordt door de provincie Zuid-Holland overlegd hoe deze de schakel in het provinciale fietsnetwerk veiliger te maken.

Een oplossing? Die kwam niet. In 2015 en 2016 sloeg weer even de vlam in de pan. Er werd een petitie gestart om nu snel met een oplossing te komen. Het leverde maar liefst meer dan zeventienhonderd steunbetuigingen op. Daarmee werd druk uitgeoefend om de koe nu eens bij de horens te vatten. De omwonenden stonden en staan niet te trappelen van enthousiasme bij dit idee. Zij willen geen land verkopen om zo'n fietspad naast de weg mogelijk te maken. Tsja. Een oplossing? Die kwam dus niet.

In de tussentijd werden op die weg een aantal wegversmallingen opgeruimd en vervangen door andere snelheidsremmende oplossingen. De weg werd daarvan niet breder of veiliger. En nu, zo vlak voor de tiende verjaardag van het project, ligt er een voorstel van B&W bij de gemeenteraad om maar af te zien van dat vrijliggende fietspad langs de Zevenhovenseweg. Een ingenieursbureau heeft de boel nog eens op een rijtje gezet. Daaruit kan volgens B&W de conclusie worden getrokken "dat onvoldoende kan worden aangetoond wat nut en noodzaak is voor een fietspad, waardoor voor het onteigenen van gronden van particulieren geen juridische grondslag aanwezig is". Ah, nut en noodzaak dus. Tuurlijk, al na tien jaar, hè? Dus een echte oplossing? Die komt er dus niet. In het voorstel wordt nog wel even geld gereserveerd voor een extra verkeersdrempel en wat LED-verlichting om de fietsers beter te geleiden. Op de vraag van Tom de Kleer (fractievoorzitter VVD) of deze verlichting robuust genoeg is als er zwaar landbouw verkeer overheen rijdt, bleef men het antwoord schuldig. Zullen we dan met die anderhalf miljoen euro uit onze eigen gemeentelijke spaarpot (nee, de andere helft is van de provincie) wat andere zinnige dingen doen voor onze gemeenschap? Ho, wacht even. Had iemand op de publieke tribune nou vanavond net op die weg een otter zien oversteken?

Meer berichten