De kinderen mochten hun tekeningen in de tijdcapsule stoppen.
De kinderen mochten hun tekeningen in de tijdcapsule stoppen. (Foto: Writing4U.nl / Joep Derksen)

Kort nieuws uit Kaag en Braassem

Bouw van het IKC gaat nu echt van start 

Met het in de grond plaatsen van een tijdcapsule werd vorige week officieel gevierd, dat de start van de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) De Lei écht was begonnen. Alle kinderen die nu naar de buitenschoolse opvang, kleuter- en basisschool gaan, waren daar bij aanwezig.

LEIMUIDEN - Alle kinderen hadden in de afgelopen weken goed hun best gedaan om de mooiste tekening of tekst op papier te zetten. De eindresultaten werden woensdag 30 oktober in de buis gestopt. Over ongeveer veertig jaar, wanneer het gebouw weer tot de grond toe wordt afgebroken, zal de tijdcapsule weer tevoorschijn komen. En kunnen de kinderen van nu (en de (groot)ouders van de toekomst) teruglezen wat hun wensen, dromen en verwachtingen waren.

Maar zo ver is het nog lang niet. Eerst moet De Lei nog gebouwd worden. Alle hiervoor benodigde palen zijn inmiddels in de grond geheid. De ruim 350 kinderen zagen tijdens de openingshandeling hoe een groot plakkaat werd onthuld onder begeleiding van een confettikanon. Jolanda van Tol, directeur van Snoopy: "Met de realisatie van dit IKC kunnen de professionals elkaar sneller vinden. Zo creëer je een ontwikkelomgeving voor de kinderen."

Het nieuwe schoolgebouw wordt als alles goed gaat rond de herfstvakantie van 2020 geopend.

Kruising

ROELOFARENDSVEEN – De kruising Noordeinde-Braassemdreef wordt aangepakt. Er komen zebrapaden aan alle kanten van dit kruispunt en het wegdek krijgt een rode kleur. Ook wordt het kruispunt zelf iets verhoogd om het verkeer af te remmen. Alle vrachtwagens, motoren en auto's op de Braassemdreef krijgen na de aanpassing voorrang op het overige verkeer. Omdat een drempel op de Braassemdreef verhoogd wordt naar 12 centimeter verwacht het college van burgemeester en wethouders, dat de snelheid van het Braassemdreefverkeer voldoende wordt afgeremd. Wethouder Yvonne Peters: "Een voorrangskruising is altijd overzichtelijker. Dat draagt bij aan het veiligheidsgevoel. We hebben een verantwoordelijkheid om mensen veilig te laten voelen. We kunnen ons niet verwijten dat we niet geprobeerd hebben om een veilige oversteek voor alle betrokkenen te maken."

Appartementen

WOUBRUGGE - Het voormalige garagebedrijf aan de Kerkstraat 18 mag verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen dan appartementen. Dit ontwikkelidee krijgt de steun van het college van burgemeester en wethouders; ze nemen 'een positieve grondhouding' aan. Wel moet de initiatiefnemer de omwonenden vragen wat zij hier van vinden. En de gemeente hierover uitgebreid berichten.

Op de plek moeten zeven appartementen komen in grootte variërend tussen 96 m2 en 120 m2. Deze nieuwe woonplekken vallen onder de categorie 'middelduur'. Eerder dit jaar vroeg de gemeente Kaag en Braassem om te kijken of er meer en goedkopere appartementen op dit terrein gebouwd konden worden. Maar volgens de initiatiefnemers is dat niet mogelijk vanwege het vereiste aantal parkeerplaatsen.

Klachten

KAAG EN BRAASSEM - De mensen die hulp krijgen van organisaties als Participe en Wijdezorg zijn steeds minder blij met de resultaten. Vooral de 'keukentafelgesprekken' zorgen vaak voor enorme ontevredenheid over het eindresultaat. Regelmatig krijgen de mensen minder dan waar ze op gehoopt hadden.

In een 'cliëntervaringsonderzoek' is harde kritiek te lezen op deze keukentafelgesprekken. In de toekomst moeten de hulpvragers eerder en beter te horen krijgen dat niet alles wat ze willen ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Duurder

KAAG EN BRAASSEM - Alleenstaanden moeten flink dieper in de eigen buidel tasten, waar het gaat om de vaste tarieven voor de afvalstoffenheffing. Het college van burgemeester en wethouders stelt namelijk voor om deze tarieven met bijna 35% te verhogen. Huishoudens waar meer mensen verblijven krijgen een lastenverzwaring van 'slechts' 6%. In 2021 zal er geen verschil meer zijn in de vaste lasten tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

Het voorstel van dit college past in de wens van de gemeenteraad om alle huishoudens hetzelfde vaste tarief voor de afvalstoffenheffing te laten betalen. Aangezien eenpersoonshuishoudens toch al minder afval hebben, zijn hun variabele kosten (het geld dat ze moeten betalen per keer dat je het restafval langs de kant van de weg zet of in een ondergrondse container dumpt) toch al lager. Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat de hogere tarieven veroorzaakt worden doordat de afvalverwerking steeds duurder wordt.

Meer berichten