Lancering website www.allesoverdedood.nl

Regio - Op donderdag 10 oktober wordt de website www.allesoverdedood.nl gelanceerd. Ipse de Bruggen en Leer Zelf Online (LZO) hebben deze website ontwikkeld die ingaat op doodgaan en rouwverwerking. De website is bestemd voor mensen met een licht verstandelijke beperking, hun begeleiders en ouders. Van 13.00 tot 15.00 uur ben je van harte welkom bij de lancering bij Dagbestedingslocatie Bisnis, Stephensonstraat 1, Zoetermeer.

Waarom deze website
De dood. Het is een onderwerp dat men maar al te graag vermijdt, want we leven toch in het nu? Nu moeten we genieten van het leven. Nu moet het gebeuren. En we denken niet aan het moment dat het zover is. En dat moment kan er elk moment zijn. Als we specifiek kijken naar de doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking, dan is er voor hen weinig beschikbaar dat hen hierbij kan helpen. Boeken zijn te talig, dus erover lezen is vaak lastig. Erover praten is niet zo makkelijk. Maar hoe je het ook wendt of keert, ook mensen uit deze doelgroep overlijden of hebben te maken met mensen die overlijden in hun sociale kring. Wat kan deze mensen concreet helpen om met de dood en rouwverwerking om te gaan?

Hiervoor bieden wij de oplossing met deze eenvoudige website. Op de website staan diverse uitlegmodules. Deze gaan over wat doodgaan is, wat een begrafenis of crematie is en omgaan met verdriet als iemand er niet meer is. Op de website is ook een wensenboekje die de cliënt zelfstandig, maar ook met hulp van een begeleider of familie kan invullen. In dit wensenboekje kan de cliënt aangeven wat hij/zij zou willen na het overlijden.

Meerwaarde voor de cliënt
Mensen met een verstandelijke beperking willen vaak precies weten wat er gebeurt bij een begrafenis. Het is belangrijk dit op een eenvoudige manier uit te leggen.

Om te kunnen rouwen moet men begrijpen wat dood-zijn inhoudt.

Verlies is voor iedereen al een moeilijk bespreekbaar onderwerp; voor een persoon met een verstandelijke beperking die moeite heeft met abstracte concepten, is het nog veel complexer. Goedbedoelende begeleiders en familieleden schermen hen vaak af van de realiteiten van verlies en rouw.

Meer weten helpt, ook voor personen met beperkingen. Sterven en verlies liggen moeilijk in de samenleving en personen met beperkingen zijn meer dan anderen afhankelijk van die samenleving. In het omgaan met sterven en verlies hebben ze specifieke begeleiding nodig.

Activiteiten
Tijdens de lancering op 10 oktober zijn er diverse activiteiten voor de cliënten te doen. De activiteiten hebben te maken met het herinneren van mensen die er niet meer zijn. Zo kunnen er bijvoorbeeld herinneringsdoosjes en fotolijstjes versierd worden. Maar er is ook een cakeproeverij en er komt een rouwbus. Hier kunnen cliënten een rondje in meerijden. Cliënten die hebben meegewerkt aan de website zijn hierbij ook aanwezig. Zij zijn uitgenodigd samen met hun familieleden of wettelijk vertegenwoordigers. Daarnaast is Peter Dibbets aanwezig. Hij is een uitvaartbegeleider met een verstandelijke beperking en hij zal mede de middag openen.

Meer berichten