Op financieel gebied het einde van de maand halen is voor veel mensen een ingewikkelde puzzel.
Op financieel gebied het einde van de maand halen is voor veel mensen een ingewikkelde puzzel. (Foto: Writing4U.nl / Joep Derksen)

Kort nieuws uit Kaag en Braassem

Noodfonds voor mensen met financiële problemen 

In de gemeente Kaag en Braassem is actief de Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem. Deze stichting biedt financiële hulp aan inwoners van de gemeente Kaag en Braassem die in acute financiële nood verkeren.

KAAG EN BRAASSEM Voorzitter Fred Elstgeest vertelt over de achtergrond van dit Noodfonds. Er zijn toch al zoveel hulpfondsen? Wat is de toegevoegde waarde van dit Noodfonds? "Veel fondsen, zoals de kerkelijke diaconieën en caritasinstellingen hebben heel specifieke doelstellingen. Het Noodfonds wil haar taken uitvoeren, aanvullend op de diensten die deze instellingen leveren." Voor een grote groep mensen blijkt het namelijk een barrière te zijn om voor hulp aan te kloppen bij een fonds, dat is verbonden aan een kerkgenootschap. Elstgeest: "Mensen kunnen gebroken hebben met die kerk of helemaal niet kerkelijk opgevoed zijn. Bovendien, als ze nog wel kerkelijk zijn, kan het moeten aankloppen om hulp bij 'bekenden', bij mensen die tot jouw kerk behoren, een forse drempel vormen. Hoewel dat niet het geval zou moeten zijn, blijkt dit toch regelmatig voor te komen. Het Noodfonds kan door iedere inwoner van deze gemeente, die in acute financiële nood komt, gebruikt worden."

Meer informatie: www.noodfondskb.nl. Bellen tijdens kantooruren: 06 8384 5677.

Handicap

LEIMUIDEN – Een algemeen toegankelijke parkeerplaats op Westeinde wordt veranderd in een gehandicaptenparkeerplaats en daar zijn de omwonenden niet blij mee. Zij geven aan dat er al te weinig parkeerplaatsen zijn, maar de aanvrager van de gehandicaptenparkeerplaats krijgt gelijk van het college van burgemeester en wethouders. Een arts is tot de conclusie gekomen dat deze vrouw niet in staat is op de eigen oprit naar de garage van haar woning in en uit te stappen, dit gezien de helling van de oprit. Hoewel de aanvraagster – samen met andere bewoners van het appartementencomplex – beschikt over privéparkeerplaatsen krijgt ze nu toch een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen op de openbare weg.

Aan het verzoek van de bezwaarmakers om dan van een van die privéparkeerplaatsen een openbare parkeerplaats te maken kan de gemeente niet voldoen. Hiervoor is namelijk toestemming nodig van de andere bewoners van het complex en zij willen daar niet aan meewerken.

Afval voor kids

KAAG EN BRAASSEM – Basisschoolkinderen kunnen met afvalscheiding het goede voorbeeld geven. Met het project 'De afvalvrije school' gaan leerlingen gaan aan de slag, om al het afval van hun basisschool zoveel mogelijk goed te scheiden.

"Het is een goede zaak om kinderen op scholen bijtijds te stimuleren om afval te scheiden. De jeugd heeft de toekomst," aldus raadslid Ronald Wesselink (CDA). Zijn collega Peter van Dijk (VVD): "Jong geleerd, oud gedaan. Goed gedrag met betrekking tot afval is nog niet altijd vanzelfsprekend. Je kunt het niet vroeg genoeg leren. Door op een goede manier met afval omgaan draag je bij aan duurzaamheid."

Ook de andere partijen waren enthousiast, waarbij raadslid Tanja van Klink (PRO) nog aanvulde: "Misschien kunnen de kinderen ons volwassenen wel het goede voorbeeld geven door de zak op de juiste dag langs de kant van de weg te zetten."

Handhaving

HOOGMADE – Bewoners van Spijkereiland en Blauwpolderkade hebben ongelijk gekregen van de Raad van State. Wie daar een onderkomen heeft dat groter is dan 90 m2 overtreedt de gemeentelijke regels. Weliswaar past de gemeente hier een gedoogbeleid toe voor gebouwen die vóór 2010 zijn geplaatst, maar voor nieuwere (aan)bouw kent het gemeentebestuur geen genade.

En dus wil de gemeente, met de uitspraak van de Raad van State, handhaven bij de eigenaren van drie percelen die de woninguitbreiding pas enkele jaren geleden hebben gerealiseerd. De handhaving begint deze maand.

Buitengebied

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat het komende jaar extra handhaven in recreatiegebieden en in het gebied Geestweg Floraweg. Dat blijkt uit ambtelijke stukken: "Op genoemde locaties is het nu zaak echt werk te maken van te maken handhaving."

Het lijkt erop dat veel mensen grond gebruiken op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan van dat betreffende terrein. De gemeente heeft de plicht om te handhaven. "Het is aan de overheid om mensen die zich niet aan de regels houden aan te spreken. Het zou immers een verkeerd signaal zijn als gedrag in strijd met de regels wordt beloond, dat wil zeggen: niet wordt gehandhaafd."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden