vlnr khaled, Iessan en Ahmed. Khaled en Iessan zijn statushouders en komen uit Syrië. Ze hebben daar tijdens de oorlog best heftige dingen meegemaakt. Foto: Hans Willering.
vlnr khaled, Iessan en Ahmed. Khaled en Iessan zijn statushouders en komen uit Syrië. Ze hebben daar tijdens de oorlog best heftige dingen meegemaakt. Foto: Hans Willering. (Foto: Hans Willering)

Nieuwkomers leren Alphen kennen

"We vinden het fijn in Nederland."

Hans Willering

Mensen die hun landen ontvluchten zoals Syrië en Iran en naar Nederland komen, kunnen best moeite hebben om in ons land hun draai te vinden. Stichting Nieuwe Alphenaren zorgt voor de begeleiding van deze nieuwkomers in Alphen. Deze mensen krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning en worden ook wel statushouders genoemd. Naast een zorgvuldig begeleidingstraject waarbij een vrijwilliger gekoppeld wordt aan een nieuwkomer worden er ook uitjes geregeld. Zo werd op 31 augustus een bezoek georganiseerd aan Vogelpark Avifauna.

Alphen a/d Rijn - Fried Logemann is secretaris van de Stichting Nieuwe Alphenaren. "Wij vinden het belangrijk om deze personen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Elke nieuwkomer wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die een relatie opbouwt met de nieuwe statushouder zodat ze langzamerhand hun weg kunnen vinden in Alphen. Deze mensen kennen verder niemand hier en een uitje zoals naar Avifauna is bedoeld om deze mensen uit hun huizen te halen en een beter beeld te krijgen wat Nederland te bieden heeft." De stichting is zeer actief in het begeleiden van de Alphense nieuwkomers. Naast de uitjes zoals aan Avifauna worden er inloopavonden georganiseerd in de wijken waar ze wonen, op deze wijze kunnen ze elkaar beter leren kennen.

In Avifauna kreeg een aantal nieuwe Alphenaren een vakkundige rondleiding van een officiële gids die de groep bracht langs de verschillende vogels die afkomstig zijn uit allerlei delen van de wereld. Zo werd gelopen lang een prachtige kolonie flamingo's, de vogels met hun roze kleuren schitterden in de zon. Fried: "De belangstelling voor deze uitjes is zeer groot. Voor Avifauna hebben 300 belangstellenden zich aangemeld, dat zijn statushouders en hun gezinnen en begeleiders. Vorig jaar hadden we een avond in theater Castellum met 250 deelnemers." Niet iedereen in de groep sprak Nederlands, daarom deed een aantal, dat de taal wat beter sprak, dienst als vertaler.

Twee statushouders, Khaled en Iessan, beiden uit Syrië, vertelden wat meer over zichzelf. Ahmed woont al langer in Nederland en fungeert als tolk. Al glimlachend zetten ze hun ervaringen uiteen. Zowel Khaled als Iessan wilden weg uit Syrië vanwege de oorlog. Khaled: "Terwijl ik ergens liep vielen verschillende bommen dicht bij mij en ik ben er ook door geraakt. Ik raakte gewond aan mijn voet." Iessan: "Ik kreeg een kogel in mijn been van een sniper en heb een grote snee eraan overgehouden." Beiden zijn wel goed hersteld. Ze willen niet terug naar Syrië. Ahmed: "We hebben werk gevonden als lasser. Het lassen hebben we in Syrië geleerd. We vinden het fijn in Nederland."
Vriendelijk afscheidnemend vervolgden ze hun tour met de groep.

Norbert is vrijwilliger bij de Stichting Nieuwe Alphenaren en begeleidt nieuwkomers. "Eenmaal per week heb ik een vast overleg met een statushouder. Er komen dan allerlei zaken aan de orde betreft de inburgering. Een persoon heeft vrij spontaan tijdens mijn begeleiding een baan gevonden, dat is wel leuk. Wij helpen statushouders ook aan het volgen van cursussen."
Op kritische opmerkingen die wel gehoord worden dat statushouders altijd prioriteit hebben en direct een huis krijgen is Fried heel duidelijk: "Die informatie is onjuist. Gemeenten hanteren een beleid welke groepen prioriteit krijgen, daar horen statushouders ook bij, maar niet alleen. Statushouders krijgen niet altijd direct een huis."
Norbert is ook duidelijk: "Deze mensen hebben geen netwerk, kennen weinig mensen en spreken zeker in het begin de taal niet goed. Als er geen begeleiding is, komt er van de integratie weinig terecht."

Fried merkt op dat het aantal statushouders wel daalt. "Dit komt vooral door het kabinetsbeleid om minder immigranten toe te laten. In 2017 hadden we nog 150 koppels van begeleider en statushouder die op één moment actief waren, vorig jaar waren dat er 100. Desondanks zijn deze activiteiten nog steeds heel belangrijk en zoeken wij nog steeds vrijwilligers als begeleider. Een begeleider blijft een jaar gekoppeld aan een statushouder, daarna gaan we er vanuit dat de persoon op eigen voet verder kan."

nieuwealphenaren.nl

Meer berichten