Uitkijkpunt en boerenlandpad

 Op 29 augustus a.s. om 15.00 uur zal bij uitspanning Taart en Tuin aan de Achtermiddenweg 10 te Aarlanderveen  de intentie-overeenkomst m.b.t. een uitkijkpunt en boerenlandpad aldaar worden getekend.

De overeenkomst zal naast de SLA worden ondertekend door de gemeente ,Leo Maat wethouder, Gerco Burggraaf eigenaar Melkveebedrijf Burggraaf, de eigenaren van Taart en Tuin Anton van Domburg en Marisca Braam.   

Het boerenlandpad zal lopen naar een uitkijkpunt te realiseren op het terrein van de SLA dicht  tegen de wetering aan.

Met dit pad en uitkijkpunt ontstaat zicht op:

Het veenweidelandschap in de Zuid- en Noordeinder polder, de Aarlanderveense Wetering, de Drooggemaakte polder ten westen van  Aarlanderveen en de Nieuwkoopse plassen, 

De natuur die in dit landschap leeft (weidevogels, purperreigers ,zwarte sterns, smienten goudplevieren , etc.) 

De molen viergang.

Dit project beoogt tegemoet te komen aan de wensen van de gemeente en anderen omdat zij:

in genoemde polders een bescheiden recreatief/toeristische  ontwikkeling wenst;

meer belevingsmogelijkheden van het gebied wil geven,

de gemeente een otterpassage in de Ziendeweg maakt zodat deze beschermde diersoort de Aarlanderveense wetering en aanliggende polders kan gebruiken als leefgebied die door het uitkijkpunt beter zichtbaar worden.

Meer berichten