Maria Tenhemelopneming

Zevenhoven / Noordeinde - Zaterdagavond 17 augustus was het weer de jaarlijkse Eucharistieviering bij de Lourdesgrot ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming. Van den Hende bisschop van Rotterdam waar deze kerk ondervalt als Celebrant. Als welkom woord door koster Gerard van den Ham een groot Lourdes vereerder. Daarna een bloemenhulde van de mee gebrachte bloemen als groet aan Maria. In de verkondiging ging de bisschop op in voor Lourdes hoeft niet helemaal naar het originele in Frankrijk toe. Kan hier ook dichter bij huis in het Noordeinde. Op deze avond waren rond 600 mensen hier na toe gekomen. Het was een mooi en inspirerende viering met veel devotie tot Maria. En dat veel mensen weer gesterkt naar huis gingen.
Het verhaal over de Heilige Clara patroon van de parochie waar Zevenhoven onder valt, gedenkdag op 11 augustus. Geeft een gekookte worst aan de voorganger die op dag van de Lourdesviering voorgaat om mooi weer op die avond. Dat is op die zondagmorgen 11 augustus gebeurt aan eind van de viering. Koster Gerard gaf aan pastoor Glas concelebrant bij de Lourdesviering op 17 augustus deze worst aan hem. Of het geholpen heeft gaan er wel vanuit. In de middag van de grotviering nog regenbuien. Tegen de tijd van aanvang van de viering werd het droog. Oude traditie wordt doorgezet voor de viering bij de grot al veel jaren hebben gedaan om deze worst te geven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden