Plots in financiële problemen?

Kaag en Braassem - Dan kan inschakelen van Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem voor u een oplossing bieden. Dit Noodfonds biedt financiële hulp aan hen die als inwoner van Kaag en Braassem staan ingeschreven en hier ook daadwerkelijk woonachting zijn en die in acute financiële problemen zijn gekomen.

Waarom dit Noodfonds? Er zijn al zoveel hulpfondsen in Kaag en Braassem

Dat klopt, er zijn bij de protestante kerken diaconieën, bij de katholieke kerken parochiële caritas instellingen, verder algemene en bijzondere hulpverlenende clubs als Lions, Rotary, stichting Nico Straathof, LaNi-kinderfonds, Hugo van der Poelfonds, enz.

Waarom dan toch dit Noodfonds?

Omdat veel fondsen opgericht zijn met heel specifieke doelstellingen. Het bestuur van Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem gaat ervan uit dat zij vooral gewoon doorgaan met hun goede werk, het Noodfonds wil niet in plaats van werken, maar aanvullend.

Gebleken is namelijk dat het voor een groep mensen een barrière is om aan te kloppen bij een fonds dat is verbonden aan een kerkgenootschap. Mensen kunnen gebroken hebben met die kerk of helemaal niet kerkelijk opgevoed zijn. Bovendien, als ze nog wel kerkelijk zijn, kan het moeten aankloppen om hulp bij ´bekenden´, bij mensen die tot jouw kerk behoren, een forse drempel vormen. Hoewel dat niet het geval zou moeten zijn, blijkt dit toch regelmatig voor te komen.

Daarom heeft een aantal fondsen de krachten gebundeld en een nieuw algemeen fonds opgericht: Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem, zoals hiervoor aangegeven voor ieder die als inwoner van de gemeente Kaag en Braassem staat ingeschreven en hier ook daadwerkelijk woonachtig is en in acute financiële nood terecht is gekomen.

Praktische informatie:

* Op de website van het Noodfonds vindt u de nodige informatie, statuten, huishoudelijk reglement met de deelnemende fondsen, enz. Neem er eens een kijkje: www.noodfondskb.nl

* Het Noodfonds is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 18.00 uur onder telefoonnr. 06-83845677

* Ook per email is het Noodfonds te benaderen: aanvraag@noodfondskb.nl

Wilt u als particulier of als bedrijf het Noodfonds steunen? Het Noodfonds heeft de ANBI-status waardoor giften voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. Giften kunnen worden overgemaakt op: Bankrekening: NL78 Rabo 0317 8683 30 t.n.v. St.Soc.Noodfonds Kaag en Braassem

Nalaten aan Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem ? Het is mogelijk om het Noodfonds te benoemen tot erfgenaam, maar daarvoor is inschakeling van een notaris noodzakelijk. Een door uzelf opgesteld briefje is niet voldoende. Op de website van het Noodfonds vindt u enige gegevens die hiervoor van belang zijn. Omdat Stichting Sociaal Noodfonds Kaag en Braassem de ANBI/status heeft, betekent dit dat als u aan het Noodfonds nalaat er door het Noodfonds hierover geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Dus 100% van wat u nalaat aan het Noodfonds kan worden besteed aan het doel van het Noodfonds, de hulp aan mensen in acute financiële problemen in de gemeente Kaag en Braassem.

Meer berichten