Foto:

Mooier

Joep Derksen

Het gemeentebestuur heeft de komende jaren nog 400.000 euro over om Kaag en Braassem groener te maken. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, maar er dreigt een groot gevaar. De raadsleden werden tijdens een vergadering namelijk geïnformeerd door een ambtenaar. En als het aan de ambtenaar ligt, wordt die vier euroton niet gebruikt voor de aanplant van nieuwe bomen of struiken.

Onder de leus 'Liever kwaliteit dan kwantiteit' zien de werkende mensen van het gemeentebestuur liever dat het geld gestoken wordt in achterstallig onderhoud. En dat is juist niet waar je deze pecunia voor moet gebruiken. Onlangs lieten Zwitserse wetenschappers weten dat het probleem van de toegenomen CO2-uitstoot grotendeels opgelost kan worden met het aanplanten van extra bomen. In Kaag en Braassem staan slechts 9.601 bomen. 9.601, dat is zo ongeveer een derde van het aantal mensen dat in deze gemeente woont. Is het nou te veel gevraagd, dat iedere gemeente toch minimaal net zoveel bomen als mensen op haar grondgebied moet hebben?!

Dus steek die vier ton in de aanplant van bomen in het buitengebied. Zo zorg je voor meer biodiversiteit en deze bomen nemen de CO2 op uit de lucht om die om te zetten in zuurstof. Wees niet bang, waarde columnlezer, u hoeft niet te vrezen voor een boom voor uw raam en boven uw zonnepanelen. Juist door die bomen in het buitengebied te zetten, realiseer je daar een bosrijke omgeving. Onderzoek van de Strandloper (maart 2019) heeft aangetoond dat het aantal (broed)vogels vooral toenam in bossen als het Overbosch en Calorama. Er broeden tien keer meer vogels in bosgebieden dan op weides en in duingebieden. Dus met de aanplant van 18.000 bomen zorg je voor mindere CO2-uitstoot en vergroting van de biodiversiteit.

En denkt u: 'Vier ton, dat is wel heel veel geld', dan is hier een andere oplossing: laat basisschoolkinderen eikels, kastanjes, beukennootjes en zaden van andere bomen verzamelen. Zo heb je al gauw duizenden boomzaden, die je (al dan niet met behulp van de kinderen) dan in één specifiek gebied van enkele hectares gaat planten. Zo ontstaat er met weinig geld één prachtig bos!

Meer berichten