'Huurtoeslag is zeker de moeite waard'

Rijk Huisman

Hulp aan de minima's

"Het is volledig de moeite waard om huurtoeslag aan te vragen," zegt Anne-Marie Oudenes. "Voor een echtpaar met een minimaal inkomen en hoge huur kan het bedrag wel oplopen tot zo'n € 4.360 per jaar."

Alphen a/d Rijn - Als vrijwilligster beleeft Anne-Marie er plezier aan om mensen door het doolhof van de aanvraag en de andere regels van de landelijke overheid heen te loodsen. "In mijn werkzame leven heb ik veel kennis opgedaan en geldzaken hebben mijn belangstelling." Zowel leden als niet-leden van ouderenbond PCOB weten haar te vinden.

"Laat ik me beperken tot de hoofdlijnen," benadrukt de Alphense. "Huurtoeslag heette in het verleden huursubsidie. Het is altijd al bedoeld voor mensen die, gezien hun inkomen, een te hoge huur betalen." De aanvrager moet dan ook voldoen aan allerlei eisen (zie tabel) voor wat betreft inkomen, vermogen, huur en leeftijd. "Je moet ook zelfstandig wonen en dat is bijvoorbeeld niet het geval wanneer je op kamers woont of in een zorginstelling als verpleeghuis Oudshoorn."

Wie een aanvraag doet voor huur- of een andere toeslag moet in principe over een DigiD beschikken en op de website van de Belastingdienst de aanvraag invullen. "Gelukkig is het nog mogelijk om via de Belastingtelefoon (0800 – 0543) een papieren formulieren te bestellen en dit in te vullen," stelt Anne-Marie mensen gerust die niet over internet beschikken. "Als je het lastig vindt om het formulier in te vullen, dan kun je altijd een beroep doen op mensen die er ervaring mee hebben."

Tot 1 september kan nog een aanvraag worden ingediend voor het jaar 2018. "Als de belastingdienst de aanvraag toekent, dan ontvang je maandelijks een voorschot. Wanneer de belastingdienst het jaarinkomen definitief heeft vastgesteld, volgt de definitieve afrekening." Als blijkt dat het voorschot te hoog is geweest, dan moet het te veel ontvangen bedrag terugbetaald worden en dat levert vaak een, soms fors, probleem op. "Dat kun je voorkomen door bij de aanvraag het inkomen royaal naar boven af te ronden en een proefberekening te maken!"

Een ander knelpunt is de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. "Soms geeft de verhuurder de verhoging door aan de Belastingdienst, maar vaak ook niet. Het is wel zo netjes als de verhuurder e.e.a. vermeldt in de brief waarin de huurverhoging wordt aangekondigd, maar dat is lang niet altijd het geval." Wanneer de Belastingdienst niet op de hoogte is van een huuraanpassing, kan zij de huurtoeslag ook niet aanpassen. Anne-Marie is er duidelijk in: "Je bent zelf verantwoordelijk, ook voor de eerste aanvraag. Je moet dan ook echt scherp blijven."

Voor bijzondere situaties als verhuizing, sommige eenmalige uitkeringen die niet meetellen voor de hoogte van het vermogen, de partner die opgenomen wordt in het verpleeghuis; etc. verwijst Anne-Marie naar de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Meer berichten