De winnaars van het kernenbudget.
De winnaars van het kernenbudget. (Foto: Writing4U.nl / Joep Derksen)

Nieuws uit Kaag en Braassem

Kernenbudget zorgt voor toevloed aan frisse ideeën 

Om het tienjarig bestaan van de gemeente te vieren, geeft het college 2.000 euro per kern uit voor het realiseren van een mooi project. Inwoners konden de afgelopen maanden ideeën indienen en woensdag 10 juli maakte burgemeester Marina van der Velde de winnaars bekend.        

KAAG EN BRAASSEM – Aan plannen voor het verbeteren van de eigen leefomgeving ontbreekt het niet bij de inwoners; maar liefst 41 ideetjes werden geopperd. Hoewel het college van B&W zelf de eindbeslissing mocht nemen over de winnende voorstellen, hebben ze de mening van de inwoners zwaar laten meewegen. Tijdens de Europese verkiezingen mochten stemmers namelijk met post-its aangeven, welk idee van hun dorp zij het beste vonden om in aanmerking te komen voor de 2.000 euro 'Kernenbudget'. Per kern zijn dit de winnende ideeën: insectenhotels in Bilderdam, een jeu-de-boulesbaan én bloembakken op Kaag en een speeltoestel bij het IKC in Leimuiden. Duurzame lantaarnpalen komen in Nieuwe Wetering en tussen Oud Ade en Rijpwetering worden de bermen met bloemzaden aangevuld. De dierenweide in Rijnsateroude krijgt een hek, zodat geitjes niet verdrinken en de bewoners van aanleunwoningen in Oude Wetering krijgen een zonnezitje. In Roelofarendsveen worden oude veilingbanken gerestaureerd.

Rioolonderhoud

KAAG EN BRAASSEM – Met een relatief nieuw systeem om de riolen te onderhouden, kan de gemeente zich veel geld besparen. Dit 'non-dig'-systeem repareert de rioolpijpen zonder dat ze uit de grond gehaald worden.

De komende jaren wordt het bedrijf GMB Rioleringstechnieken B.V. voor ruim 2,1 miljoen euro ingehuurd voor dat rioolonderhoud. Het is de bedoeling dat bij gescheurde rioleringen niet iedere keer de wegen opengebroken worden om de pijpen te vervangen. 'Non-dig' heet het: niet graven. Hiervoor wordt het systeem 'relinen' gebruikt: een soort pvc-kousen, die van binnenuit langs de wanden van de beschadigde rioolpijpen getrokken worden. Hierdoor blijft de inhoud van de rioleringen ook binnenboord en kan het riool nog weer jaren verder; zo'n vijftien tot vijftig jaar zelfs is de verwachting. GMB Rioleringstechnieken was goedkoper dan haar twee concurrenten: INsituform Rioolrenovatietechnieken uit Zoetermeer vroeg 2,8 miljoen voor haar diensten en Van der Valk + De Groot BV uit Montfoort wilde zelfs 3,8 miljoen euro.

Woonboot verplaatst

LEIMUIDEN – Het college van B&W staat positief tegenover een voorstel om de woonboot op Vriezekoop 39w te verplaatsen naar Vriezekoop 11j. Op die plek is namelijk een insteekhaven. "Onder voorwaarde dat er geen woonbootlocatie bij komt, aldus wethouder Yvonne Peters. Omwonenden kunnen nog bezwaar maken.

Zes ton

RIJNSATERWOUDE – Een voorstel over de realisatie van een IKC is plotseling van de raadsagenda gehaald. Het college van B&W stelde eerder voor om 2,55 miljoen euro beschikbaar te stellen voor dat IKC. Maar uit archiefstukken blijkt dat de kosten voor het IKC in Rijnsaterwoude vorig jaar nog voor 'slechts' 1,9 miljoen werden ingeschat. Na de vraag hoe het kan dat er in een jaar tijd al 600.000 euro verschil is, moeten op het gemeentehuis alle alarmbellen af zijn gegaan. Een gemeentelijk woordvoerder: "Het huidige stuk 'IKC Rijnsaterwoude' gaat van de raadsagenda af, omdat de onderbouwing van de gestegen bouwkosten en normbedragen niet in het stuk is omschreven. Het stuk wordt aangepast en binnenkort opnieuw aangeboden."

Omgevings-wet

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem moet aan de slag met de invoering van een nieuwe, alomvattende wet, die veel andere lokale en provinciale regeltjes samenvoegt: de Omgevingswet. Om die in te voeren is aan adviesbureaus om hulp gevraagd. Via een aanbestedingsprocedure is het winnende bureau bekend, maar het blijkt niet de goedkoopste aanbieder te zijn.

Het Buro SRO kan dit klusje namelijk klaren voor 47.670 euro, maar toch kiest het gemeentebestuur voor de diensten van Kuiper Compagnons (totale kosten: 111.900 euro). Kuiper Compagnons heeft een streepje voor op haar concurrenten, zo blijkt uit een ambtelijk rapport: deze onderneming heeft de ambtenaren namelijk al begeleid, 'en daarmee veel kennis over het gebied vergaard'. Het Buro SRO valt af, omdat zij voor hun geld alleen een deel van de Omgevingswet willen afronden.

Meer berichten