Het blijkt dat mensen nog onvoldoende weten dat de familiekamer gehuurd kan worden door iedereen. Onafhankelijk of men wel of niet gemeentelid is van de Oudshoornsekerk.
Het blijkt dat mensen nog onvoldoende weten dat de familiekamer gehuurd kan worden door iedereen. Onafhankelijk of men wel of niet gemeentelid is van de Oudshoornsekerk.

familiekamer naast de Oudshoornsekerk

Het was destijds een discussie: verhuren we de ruimten in het huisje naast de kerk of geven we aan bijvoorbeeld de woonkamer een andere invulling. Uiteindelijk is gekozen voor het realiseren van een familiekamer en dat blijkt een schot in de roos. Er is al menig keer gebruikt gemaakt van de familiekamer. Men is enthousiast omdat men van alle faciliteiten gebruik kan maken. 

Familieleden ontvangen sleutels van het huisje en de familiekamer zodat men op elk moment van de dag of nacht een bezoek aan de overledene kan brengen. Geen afspraak vooraf maar gewoon er zijn als de behoefte er is. Familieleden bepalen zelf wat ze tijdens het bezoek doen. Een kopje koffie of thee drinken, op de CD-speler mooie muziek draaien of een frisdrankje drinken wat voldoende beschikbaar is in het koelkastje. 

De koster(s) gaan regelmatig even langs om te kijken of alles nog in orde is en om te vragen of er wensen zijn. Zonodig wordt er geadviseerd, in overleg met de uitvaartbegeleiding, of de kist al dan niet moet worden gesloten. 

Voor aanvang van de ingebruikname van de familiekamer wordt er veelal door familieleden geïnformeerd of er een band moet zijn met de kerk. Dit is niet het geval, er zijn veel mogelijkheden, maar er is niet direct een binding met de Oudshoornsekerk noodzakelijk. Wat echter wel opmerkelijk is dat familieleden vaak vragen of bij het uitdragen van de kist langs de kerk de mogelijkheid bestaat de klokken te luiden. Deze mogelijkheid bestaat en wordt altijd gehonoreerd. 

Recent is het zaaltje naast de kerk bijzonder geschikt gebleken voor het houden van een dienst met beperkte belangstelling. Je ziet soms een kleine kring rond de overledene en dan is de kerk als ruimte veel te groot.

Ook al heeft een uitvaartverzorging een eigen kamer beschikbaar dan bestaat toch de mogelijkheid gebruik te maken van de familiekamer. Bij de Oudshoornsekerk beslist de familie wat er gaat gebeuren. De kosters zijn facilitair en ondersteunend

Meer berichten