Muziek op Schoot is een landelijke organisatie voor muziekeducatie voor jonge kinderen.
Muziek op Schoot is een landelijke organisatie voor muziekeducatie voor jonge kinderen. (Foto: )

Muziek doet wonderen met kinderen

Hans willering

Er wordt er gezongen en gespeeld

Dat muziek bevorderlijk is voor de geest van de mens krijgt steeds meer bekendheid. Dat muziek ook een positief effect heeft op de ouder-kindrelatie is minder bekend. Manon Ruardy, muziekdocent, geeft al een aantal jaren muziekcursussen voor baby's, dreumesen en peuters samen met hun ouders, vooral om de muzikaliteit van het kind te stimuleren. Er komen steeds meer aanwijzingen vanuit de wetenschap dat muziek goed is voor de ontwikkeling van kinderen en dat muziek de band tussen ouder en kind intensiveert. Inmiddels is Manon een zelfstandige muziekdocent en werkt vanuit haar eigen instelling Muziekwijs.

Alphen a/d Rijn - Manon is op het Conservatorium afgestudeerd als Docent Muziek en allround musicus. Ze zingt, speelt gitaar en piano en is vooral bedreven op haar favoriete instrument, de viool. Manon: "Ik zou graag een strijkersgroep, 'Poppourri', opstarten om populaire muziek en klassieke muziek met elkaar te verbinden." Daarnaast is Manon dirigent van het A-Meezingkoor.

Muziek op Schoot is een landelijke organisatie voor muziekeducatie voor jonge kinderen. Manon is als gediplomeerd docente verbonden aan deze stichting. Begin april werd door Manon de wintercursus afgesloten, een serie van tien lessen waar acht ouders met hun baby's, peuters en dreumesen aan meededen. Ook familie en vrienden werden als publiek uitgenodigd. Manon: "Muziek is heel goed voor de ontwikkeling van het kind. Doordat kinderen luisteren en meezingen wordt hun taalontwikkeling gestimuleerd. Dansen en bewegen zijn goed voor de motoriek van het kind." Maar Manon benadrukt: "De muzieklessen zijn vooral ook bedoeld om de basis te leggen voor de muzikale ontwikkeling zodat de muzikaliteit zich verder kan ontplooien."

Tijdens de les van ruim een uur zie je de kinderen steeds enthousiaster worden, al blijven sommige eerst nog wat schuw. Wanneer Manon met de gitaar in de hand op speelse wijze kinderliedjes gaat zingen, verdwijnt de verlegenheid al snel. Met een grote variatie aan activiteiten wordt er gezongen, gesprongen, rondjes in de zaal gelopen en gespeeld met allerlei muziekattributen zoals belletjes, stokjes, doekjes en trommels. Manon: "De meeste liedjes die ik in de les zing, schrijf ik zelf, om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind."

Jhotie en Irene zijn moeders van hun peuters Taru en Thijs. Ze hebben al meerdere keren meegedaan aan een serie van tien lessen. Jhotie: "Dit is al de derde reeks waar ik aan meedoe. Ik denk dat het heel goed is voor mijn kind!" Irene doet al voor de vierde keer mee en is ook zeer enthousiast. "De herhaling van melodietjes en spelletjes bevordert de herkenning en vertrouwen in het omgaan met muziek." Dat merk je ook thuis, vindt Jhotie: "In een van de activiteiten moet je wrijven over de rug van je kind en je merkt dat dat iets doet."

Meer informatie is te vinden op www.muziekwijs.com en www.muziekmethetjongekind.nl.

Meer berichten