Al zestig jaar samen door het leven.Foto: Writing4U.nl / Joep Derksen
Al zestig jaar samen door het leven.Foto: Writing4U.nl / Joep Derksen (Foto: Writing4U.nl / Joep Derksen)

Nieuws uit Kaag en Braassem

Zestig jaar vertrouwen en heel veel samen beleven 

Op 4 juli vierde het echtpaar Mia en Henk Glim, dat ze zestig jaar geleden het ja-woord tegen elkaar zeiden.

Oude Wetering – De wieg van Henk (84) stond in Velsen en Mia (83) is geboren in Pladjoe (Sumatra). Ze ontmoetten elkaar bij een opleidingscursus voor leiders in Ommen. Bij Henk was het liefde op het eerste gezicht, voor Mia duurde het wat langer."Ik had korte haren, een grote hoed op en stomme schoenen aan. Ik zag er niet uit maar hij vond het toch leuk!" Henk: "Ze was een avontuurlijk type en zag er nogal verrassend uit. Dus ik was nieuwsgierig naar wat voor type ze was. Zij woonde in Den Haag en ik in IJmuiden. Ze nodigde me uit om naar Madurodam te gaan en van het een kwam het ander. Onze eerste zoen was die dag op het station in Den Haag." Maar daarmee was Henk zijn kostje nog niet gekocht; hij moest flink zijn best doen om het hart van Mia écht te veroveren. Ze lacht:"Henk heeft heel erg zijn best moeten doen. Ik liet hem wel eens staan. Dan kwam hij uit IJmuiden, maar ik had al een afspraak. En vervolgens kon hij weer terug naar huis." Het huwelijk leverde een zoon, een dochter en vier kleinkinderen op."We hebben ontzettend veel gedaan; de kinderen waren onze hobby en we namen hen overal mee naar toe; van musea tot concerten."
Hun devies: "Eet gezond en drink geen alcohol.''

Wegverbreding

STREEK – De Minister van Infrastructuur wil de A4 nog meer verbreden, als tot nu toe het geval was. De bedoeling is, dat er niet alleen twee, maar zelfs meer rijstroken aangelegd worden in de verdiepte ligging bij Leiden. Of deze extra uitbreiding, die het fileprobleem aanpakt, ook daadwerkelijk kan plaatsvinden, is nog de vraag. Bij ieder idee voor een weguitbreiding of automobiliteitsverbetering staan er meerdere milieugroeperingen op om bezwaar aan te tekenen. Zij worden gesteund door een recente uitspraak van de Raad van State, waarin wordt aangegeven dat de overheid meer rekening moet houden met de gevolgen voor stikstofuitstoot van weguitbreidingsplannen.

Nieuwe griffier

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft sinds maandag 24 juni een nieuwe griffier. Theo Scherpenzeel werd, na een unanieme goedkeuring door de raadsleden, door burgemeester Marina van der Velde officieel geïnstalleerd. Scherpenzeel volgt oud-raadsgriffier Karin van der Pas op, die drie jaar geleden werd aangesteld.

Zeecontainers

RIJPWETERING – De zeecontainers, die nu al maanden op het terrein van de Pastoor van der Plaatstraat 40 staan, zijn de gemeente Kaag en Braassem een doorn in het oog. Burgemeester Marina van der Velde is daarom van plan om een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaren. Gemeentelijke boa's brachten een bezoekje aan het terrein, naar aanleiding van een anonieme klacht. En troffen inderdaad zeecontainers aan op het terrein van de boerderij en de winkel. De grondeigenaresse werd in februari gesommeerd om de containers te verwijderen, maar op 23 mei stonden deze zeecontainers er nog steeds, zonder dat er een omgevingsvergunning is afgegeven. De gemeente voert de druk nu op en is van plan om een last onder dwangsom op te leggen.

Dwangsom

KAAG – De eigenaar van het terrein Julianalaan 55a heeft zonder vergunning puin en grond op zijn perceel opgeslagen. Een boa ontdekte dit en naar aanleiding hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders een dwangsom van 1.000 euro opgelegd. Deze is verhoogd naar 2.500 euro.

Dure dwangsom

OUDE WETERING – Het gemeentebestuur zet haar plannen door om een dwangsom van 75.000 euro in te vorderen van de eigenaar van de percelen Kerkstraat 1 en 2. De persoon had bezwaar gemaakt bij de commissie Bezwaarschriften, maar de gemeente werd hier bij in het gelijk gesteld. De dwangsom werd al in de zomer van 2016 opgelegd, in verband met de staat van de panden. Vorig jaar constateerde de gemeente, dat nog altijd niet aan alle voorwaarden voor het opknappen was voldaan. Omdat de eigenaar de 75.000 euro niet heeft betaald, wil de gemeente dat bedrag nu invorderen. Hierbij wordt mogelijk ook gebruik gemaakt van het in beslag nemen van goederen.

Afwijzing

RIJNSATERWOUDE – Een plan om het pand aan de Herenweg 119 om te bouwen tot negen huurwoningen, krijgt geen steun van b&w vanwege tekort parkeerplaatsen en verdwijnen van logeerbedden.

Meer berichten