Hockey

Nieuw bestuur voor HCA

Onder luid applaus is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 juni het nieuwe bestuur van Hockey Club Alphen aangetreden.

Alphen a/d Rijn - Oude bekenden zijn voorzitter Sandra Habets en penningmeester Ronald Wortman. Zij waren demissionair. Nieuw zijn Pierre Captein (hockey), Rob van der Windt (facilitaire zaken) en Patricia Charité (secretaris). Een kleine commissie wist amper 4 weken na het aftreden van het voltallige bestuur in mei jl. nieuwe kandidaten te vinden. Het vorige bestuur trad af om procedurele redenen. Onduidelijk was wat de zittingstermijn van de bestuursleden was, omdat geen rooster van aftreden overgedragen was geweest. Dat bracht de geldigheid van te nemen besluiten in gevaar.
De enige oplossing was aftreden, een nieuw bestuur formeren en een rooster van aftreden vaststellen.

Tijdens de ALV van 18 juni is ook besloten dat ouders stemrecht krijgen. Binnen de vereniging hadden alleen leden van 16 jaar en ouder stemrecht, waardoor feitelijk slechts 41% van de leden kon stemmen. Tevens is besloten tot de instelling van een Jeugdbestuur.

Dat moet gaan bestaan uit jeugdleden uit de A-, B- en C- lijn. Samen gaan zij HCA nog leuker maken voor de jeugd. Ze zijn een klankbord voor bijvoorbeeld bestuur en TC Hockey, maar gaan ook leuke activiteiten organiseren.

Meer berichten