Koninklijke Onderscheiding voor de heer Koeleman

De heer J.C. Koeleman ontving vrijdag 21 juni 2019 uit handen van burgemeester mr.drs. J.W.E. Spies de versierselen behorende bij zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de viering van het Sint Jansfeest op vrije school Ridderspoor.

De heer Koeleman is vanaf begin 1994 een zeer actief vrijwilliger en ouder binnen de Vrijeschool Ridderspoor (een basisschool) in Alphen aan den Rijn. Hij voert een grote variëteit aan activiteiten uit van verschillende omvang. Zo geeft de decorandus vanaf 2000 elke vrijdag houtbewerkings les aan de kinderen, en vanaf 2002 ook wekelijks tuinbouwles. Verder organiseert en verzorgt hij diverse cursussen voor docenten, maar ook informatieavonden en lezingen voor ouders en belangstellenden. In 2002 heeft de decorandus een grote rol gespeeld bij de verhuizing van de school naar de nieuwe locatie op de Essenburg. Daarnaast is de decorandus vanaf 2000 zeer intensief betrokken bij de organisatie van diverse jaarfeesten binnen de Vrijeschool Ridderspoor. Dit jaar coördineert en organiseert de heer Koeleman het Sint-Jansfeest op 21 juni. Docenten, leerlingen en ouders komen tijdens het Sint-Jansfeest bijeen: dit feest onderstreept de saamhorigheid die heerst op de school. De decorandus staat altijd met een grote vanzelfsprekendheid en toewijding klaar voor de school.

Naast zijn vrijwilligers werk op de Vrijeschool Ridderspoor is de decorandus van 2004-2010 ook actief als begeleider en vanaf 2005 medeorganisator van een zomerkampweek voor kinderen met uiteenlopende problemen. Vanaf 2010 begeleidt de decorandus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tijdens zijn werk als zelfstandig hovenier. Deze mensen draaien op therapeutische basis mee tijdens de werkdag van de decorandus. Zo weet hij zijn beroep als zelfstandig hovenier te combineren met oog en zorg voor mensen.


 

Meer berichten