HAP Alphen blijft open

We hebben een nieuwe fase bereikt. Gisterenavond presenteerde Nieuwsuur alarmerende feiten in de spoedzorg. In het LUMC liggen patiënten te lang te wachten op behandeling. Er is te weinig personeel. Er zijn te veel eilandjes waardoor langs elkaar heen wordt gewerkt. Er is zelfs een patiënt overleden door te lang wachten op behandeling. Nu gaat het ziekenhuis Bronovo in Den Haag ook sluiten. De druk zal nog meer toenemen. Daarom zullen huisartsen, specialisten en patiënten de handen ineen moeten slaan en actie ondernemen. Gerard Harmes, actieleider Basisziekenhuis Moet en Open die HAP! in Alphen aan den Rijn neem het initiatief om hen bij elkaar te halen. Dit zal plaats vinden onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Zorgfonds.

Vorige week werd bekend dat de huisartsenpost in Alphen voorlopig open blijft, aldus de SHR (Samenwerkende Huisartsen Rijnland)! Het actiecomité Open die HAP en de SP zijn hier heel blij mee. Actievoerder van Open die HAP Gerard Harmes: "Afgelopen maanden hield de SP afdeling Alphen aan den Rijn samen met ons en de inwoners van Alphen drie telmomenten van 12 uur achter elkaar, te weten op zaterdagavond-nacht 16 februari, op vrijdagavond-nacht 22 maart en de derde op zondag 12 mei 7.00 uur 's morgens tot 7.00 uur 's avonds. Het bezoekersaantal overtrof zelfs onze verwachtingen. De eerste was aangekondigd, de twee laatste niet. Er kwamen respectievelijk 28 patiënten, 43 patiënten en 70 patiënten tijdens deze tellingen wat aantoont dat er gemiddeld 47 patiënten per avond-nachtdeel. Het feit dat de HAP open mag blijven zijn wij en de SP erg blij mee!"

Ondanks dat een definitief besluit van SHR nog moet komen zien wij dit positief tegemoet. SP Afdelingsvoorzitter vervolgt: 'Een volgende stap is wat betreft het actiecomité dat we weer een nachtapotheek in Alphen krijgen (bij de nachtapotheek telden we 12 mei 54 patiënten) en dat de HAP in het LUMC ook openblijft. Zorg en Zekerheid moet hier haar verantwoordelijkheid nemen en de zorg die hard nodig is in deze regio niet ordinair wegbezuinigen!'


Het actiecomité dat gevormd wordt door Daniël Boer, Sam Groennou, Ginet Groep en Gerard Harmes zal samen met de SP, Alphenaren en andere partners de strijd voortzetten. Harmes vervolgt: Wij zullen zorgen voor activiteit en coördinatie van een huis-aan-huisbezoek met korte enquêtelijst over de HAP om zo een definitief besluit af te dwingen. Desondanks blijkt nu al dat actievoeren werkt!"

De nu voorlopig afgewende sluiting van de HAP Alphen staat niet op zichzelf: Enige tijd geleden werd van de één op de andere dag het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam gesloten, onlangs werden we opnieuw opgeschrikt door de sluiting van het Bronovo ziekenhuis in den Haag, en gisteren door voorgenomen sluiting van spoedpost in het LUMC. Gemeenschappelijke oorzaak: sinds de politiek de zorgverzekeraars de baas in de gezondheidszorg heeft gemaakt (in 2006), staan niet meer de mensen, maar het geld centraal. Dit dominospel van de zorgverzekeraars is alleen te stoppen als de bevolking, artsen en ander medisch personeel schouder aan schouder optrekken met de eis dat de politiek in den Haag zijn democratische verantwoordelijkheid neemt en de regie over de Zorg weer terugneemt uit handen van de zorgverzekeraars. Die hebben 12 jaar de kans gekregen en er niets van gebakken : 'uit de hand lopende kosten en minder zorg'.

Het comité onderzoekt momenteel een bredere aanpak.

Meer berichten