Voortgang Langebrug: met het voorbereidingsbudget zo snel mogelijk aan de slag

De Langebrug in Oud Ade is gedeeltelijk gesloten vanwege mogelijk gevaar door betonrot. Uit onderzoeken is gebleken dat de brug vervangen moet worden. Tot het moment van vervanging controleren wij de staat van de brug vaker. De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld zodat met de voorbereidingen van de vervanging gestart kan worden.

Geen verdere verslechteringen door medewerking weggebruikers

Uit de afgelopen onderzoeken blijkt dat er geen verdere verslechteringen zijn waardoor het opnieuw plaatsen van de beweegbare hekken (Beweegbare Fysieke Breedtebeperkingen) niet noodzakelijk is. Dit is goed nieuws omdat het de doorstroming van het verkeer, dat slechts 1 rijbaan kan gebruiken, op de Leidseweg ten goede komt. Dat er geen verslechteringen zijn, komt door de medewerking van weggebruikers aan de genomen verkeersmaatregelen. Doordat de brug minder belast wordt, is er minder kans op verslechtering. Het eerstvolgende onderzoek is eind juni gepland.

Gemeenteraad stelt voorbereidingsbudget beschikbaar

Op 13 mei is in de gemeenteraad een budget voor de voorbereidingen van de vervanging van de brug aangevraagd en besproken. Hierbij heeft de gemeenteraad de wens uitgesproken om snel te komen tot het vervangen van de Langebrug, om aandacht te hebben voor inbreng van inwoners, zeker op het gebied van hinder en overlast, en vooral te richten op de voortgang van de werkzaamheden. Op 27 mei is definitief besloten om het voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen.

Onderzoek naar haalbaarheid versnellingsmaatregelen

Gelijktijdig met het vaststellen van het budget heeft gemeente Kaag en Braassem een ingenieursbureau geselecteerd voor het voorbereiden van de vervanging. Dit ingenieursbureau heeft afgelopen 4 juni de opdracht gekregen voor de voorbereidende werkzaamheden. Daarbij hebben zij als extra opdracht gekregen om te onderzoeken of en welke versnellingsmaatregelen haalbaar zijn, zodat een aanbesteding en het uiteindelijk starten van een aannemer zo snel mogelijk gedaan kunnen worden. De voorbereidende werkzaamheden zijn naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 klaar en dan zal gestart worden met een aanbesteding.

Gemeente Kaag en Braassem is zich ervan bewust dat de huidige situatie tijdelijk moet zijn en dat het voor inwoners en ondernemers van groot belang is om snel weer volledig van de Langebrug gebruik te kunnen maken. "We gaan vaart maken met het vernieuwen van de Langebrug om zo snel mogelijk onze inwoners en ondernemers met auto, fiets, bus, tractor of vrachtwagen weer volledig over de brug te kunnen laten rijden. En we gaan met de omgeving in gesprek over de werkzaamheden om zowel snelheid te maken, de omgeving bereikbaar te houden en overlast waar mogelijk te beperken," aldus wethouder Yvonne Peters.

Meer berichten