Convenant kunst- en cultuureducatie

Alphen aan den Rijn - Op vrijdag 14 juni tekenen acht schoolorganisaties, Fonds Alphen e.o. en initiatiefnemer Stichting het Cultuurpalet een convenant om tot en met 2023 de kunst- en cultuureducatie in het basisonderwijs in de gemeente Alphen aan den Rijn zeker te stellen.

Direct daarna zullen de culturele instellingen De Nieuwe Muziekschool Alphen, Theater Castellum, Bibliotheek Rijn en Venen, Parkvilla, Jeugdtheaterhuis en museumpark Archeon een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de stichting Cultuurpalet.

Aansluitend aan de ondertekening wordt het programma van het Cultuurpalet voor het schoolseizoen 2019-2020 gepresenteerd. Door middel van korte presentaties geven de aanbieders (artiesten, muzikanten, dansers, acteurs etc.) een indruk van het aanbod. Naast leerkrachten en schooldirecteuren en vertegenwoordigers van de betrokken culturele instellingen is hierbij ook wethouder Cultuur Leo Maat aanwezig.

De deelnemers aan het convenant en de samenwerkingsovereenkomst hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat kunst- en cultuureducatie een onmisbaar onderdeel is in het curriculum van een basisschool. Het Cultuurpalet zorgt sinds 2006 voor invulling hiervan door activiteiten aan te bieden die kinderen op pedagogisch en didactisch verantwoorde wijze laten kennismaken met verschillende facetten van kunst en cultuur zoals muziek, beeldende kunst, literatuur, podiumkunsten, dans, film, fotografie, jeugdtheatereducatie en cultureel erfgoed.

Deelnemende scholen en schoolorganisaties zijn De Morgenwijzer, SCOPE scholen groep, Stichting Islamitische basisschool Alphen aan den Rijn e.o., Stichting Vrije school Rijnstreek, Montessori onderwijs, De Tamboerijn onderwijs met een open bijbel, Auris De Weerklank Alphen aan den Rijn en Horizon OpMaat. De 36 scholen samen vertegenwoordigen meer dan 7300 leerlingen en honderden leerkrachten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden