Cees Romijn, Nieuwkoop,
Cees Romijn, Nieuwkoop, (Foto: )

Triest & Treurig

Door Cees Romijn

Dat bomen en ander groen een belangrijke rol spelen in de omzetting van CO2 naar zuurstof wisten we al een poosje. Wat nog niet zo bekend is, is dat er in Nederland (te) veel bomen worden gekapt. Er worden minder bomen geplant dan er worden omgehakt. Hoezo we moeten vergroenen? In een aantal bosrijke streken van ons kleine landje worden grote percelen met bomen omgelegd. Wat overblijft is een woest en door tractoren kapot gereden veld, met daarin dikke boomstronken.

Dat komt omdat Nederland wil voldoen aan Europese natuurdoelen. Daarin is afgesproken dat in Nederland heide- en stuifzandgebieden, plus de dieren en insecten die daar leven, beter beschermd moeten worden. Als je dan te weinig heidevelden en stuifzandgebieden hebt, dan zorg je ervoor dat het er gewoon komt? Omhakken en afvoeren die hap. Gelukkig levert het hout van de bomen de nodige biomassa. Ha, dat kan je goed gebruiken bij de energietransitie. Je verbruikt dan mogelijk minder fossiele brandstoffen (kolen – gas – olie) en roept: "Kijk eens hoe goed wij bezig zijn! Een voorbeeld voor de rest van Europa, nee, zelfs voor de wereld." Poehee. Of wil men voor elke boom die in Nederland wordt gekapt een laadpaal voor een elektrische auto terugzetten?

Niemand die nu roept: "Ho, nu geen stap meer verder. Het is genoeg geweest! Het heeft ergernis en handen vol geld gekost. Geld dat we beter kunnen gebruiken om het menselijk leed in eigen land te beperken. Vanaf nu gaan we weer normaal doen." Het bevorderen van de biodiversiteit en natuurtje spelen is toch moeilijker dan werd gedacht. Ach, ach, wat een ellende. En maar zelf aan die knopjes willen draaien. Hebben we niet genoeg geleerd van het uithongeren van de dieren bij de Oostvaardersplassen? Of die geldverslindende wildviaducten over de diverse snelwegen, waarover alleen maar bepaalde diersoorten mogen komen? De rest wordt subiet afgeschoten. Het onder water zetten van de Hedwigepolder? Hoe verzin je het? Een door de mens drooggelegde polder, hè. Teruggeven aan de natuur, haha. Het ontruimen van het eiland Tiengemeten in het Haringvliet om er een natuureiland van te maken? Boeren eraf en Natuurmonumenten er op. Komt dat zien. Lekker bezig! Het afsluiten van allerlei natuurgebieden voor de gewone mensen. Nee, dat moeten we veilig stellen voor de toekomst. Wat een gel#l. Wat heb je er aan als je kinds kinderen er dan ook niet in mogen?

Maar nu dichter bij huis: wat dacht je van dat belachelijke gedoe met die ottertunnels in het Groene Hart? Eerst zelf otters uitzetten en dan doen of ze uit zichzelf terug zijn gekomen. Houd er eens mee op. Er wordt meer commotie gemaakt over een plat gereden otter dan over een man die omkomt tijdens het oversteken van een provinciale weg.

De provincie weigerde een tijdelijke snelheidsbeperking op een 80-kilometerweg in te stellen. Triest en treurig! Je zal zo'n beslissing maar op je geweten hebben.

Meer berichten