Foto:

Marchanderen

Joep Derksen

Bij het beluisteren van de raadsvergadering over de 'energietransitie' bekroop mij het gevoel, dat er flink gemarchandeerd kan worden met de duurzaamheidscijfers. De raadsleden kregen twee presentaties voorgeschoteld door een ambtenaar over wat er de komende jaren allemaal moet gebeuren om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal, klimaatneutraal of CO2-neutraal te maken.

Die drie termen zijn op zich al verwarrend. Want als je als gemeente 'klimaatneutraal' wilt zijn, zou je bijvoorbeeld niet alleen geen CO2 meer mogen uitstoten, maar ook het uitstoten van andere broeikasgassen zoals methaan, is ten strengste verboden. Methaan komt onder meer van koeienscheten, maar ook mensen maken zich hier gemiddeld 70 keer per dag schuldig aan. Het verbieden van scheten laten is lastig te handhaven, dus de kans is klein dat de gemeenteraad in 2040 klimaatneutraal wil zijn.

De ambtenaar kon wel vertellen, dat Kaag en Braassem de kans heeft om energieneutraal te worden. Dat betekent, dat je minimaal dezelfde hoeveelheid duurzame energie moet opwekken, als je als gemeente verbruikt. Maar ook dit bleek niet de hele waarheid te zijn. Gemakshalve wordt dan namelijk de CO2-uitstoot van de bodemdaling en veenverrotting buiten beschouwing gelaten. Evenmin worden de uitlaatgassen van Schiphol's vliegtuigen niet meegerekend. Ja, zo kan ik ook voldoen aan doelstellingen. Tel gewoon de zaken niet mee, die je niet uitkomen.

Geen column zonder een oplossing, waarde columnlezer, en in dit geval gaat het om de uitspraak van de ambtenaar, dat wegzakkend en rottend veen zorgen voor twee keer zoveel CO2 uitstoot, als bomen kunnen opnemen. De oplossing: Plant twee keer zoveel bomen aan! En nog een laatste gedachtegang: als we allemaal af willen van de CO2-uitstoot; hoe kunnen bomen dan overleven zonder die CO2 (koolstofdioxide), die ze nodig hebben om de CO2 om te zetten in zuurstof? Dat heet fotosynthese.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden