FAMILIEKAMER IS EEN SCHOT IN DE ROOS

"Het was destijds een discussie: Verhuren we de ruimten van de kosterswoning naast de Oudshoornsekerk of geven we aan de woonkamer een andere invulling.

Uiteindelijk is gekozen voor het realiseren van een z.g familiekamer en dat blijkt een schot in de roos" aldus Andries Paats een van de beheerders van de familiekamer.

Men blijkt erg enthousiast te zijn omdat men van alle faciliteiten gebruik kan maken. Familieleden van nabestaanden ontvangen sleutels van het huisje en de familiekamer zodat men op elk moment van de dag en nacht een bezoek aan hun overledene kunnen brengen.

Geen afspraak vooraf maar gewoon er zijn als de behoefte er is. Familieleden bepalen zelf hoe ze hun bezoek verder invullen. Een kopje koffie of thee drinken, op de CD-speler muziek draaien of een frisdrankje gebruiken dat voldoende beschikbaar is in het koelkastje.

De beheerders van de familiekamer Willem van der Kwaak en Andries Paats proberen optimaal in te spelen op de wensen van de nabestaanden. Komen regelmatig langs om te vragen naar verdere wensen. Zo komt het ook regelmatig voor dat kleinkinderen mooie tekeningen maken op de deksel van de kist.

"De veel gestelde vraag is of mensen een binding met de Oudshoornsekerk moeten hebben. Dit is namelijk niet het geval. Mensen zonder enige binding met de kerk kunnen van de familiekamer gebruik maken" licht Willem van der Kwaak toe.

Sinds kort is er de mogelijkheid om in het zaaltje naast de familiekamer in kleine kring een afscheidsdienst te houden. Het aantal aanwezigen bij een afscheid is soms te beperkt om de kerk hiervoor te gebruiken. Met een kleinere groep van circa 40 personen kan er nog beter op de wensen van de familieleden worden ingespeeld als men kiest voor het naast de kerk gelegen zaaltje.

Voor meer informatie of een kijkje in de familiekamer? Neem contact op met Willem van der Kwaak ( 06 434 228 74) of Andries Paats (06 374 783 90)

Meer berichten