De lopers zijn trots op hun sportieve prestaties en blij met het feit dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren aan de foundation.
De lopers zijn trots op hun sportieve prestaties en blij met het feit dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren aan de foundation. (Foto: Ronald Huiberse)

Broer Teun loopt voor grote zus Pip

Een groter contrast met dit mooie Alphense hardloopevenement is er bijna niet. Een jaar geleden liep Pip nog en nu is zij afhankelijk van een rolstoel. Pip (4) en haar broer Teun (2) hebben beide de ongeneeslijke metabole stofwisselingsziekte CLN2. Waar Teun (op de foto met buurman Rob) nog geen enkel symptoom vertoont, vergt het aftakelingsproces dat gepaard gaat met deze ziekte veel van Pip. Er zijn slecht zes Nederlandse kinderen met deze vreselijke ziekte. Onderzoek naar CLN2 is belangrijk voor deze kwetsbare groep patiëntjes. Om het leven van het gezin zo dragelijk mogelijk te houden én om bij te dragen aan het onderzoek is de Pip en Teun Foundation opgericht. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om donaties en naamsbekendheid te werven. Lotte, de moeder van Pip en Teun, is lange tijd werkzaam geweest als sportinstructrice. Een link met de 20 van Alphen was dan ook snel gelegd. Enkele leden van de voormalige bootcamp-groep van Lotte droegen afgelopen zondag een shirt met logo's van circa twintig sponsoren uit de omgeving. De lopers zijn trots op hun sportieve prestaties en blij met het feit dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren aan de foundation. Zie ook www.pip-teun-foundation.com.

Meer berichten