Foto:

Fries Kerkdienst op 17 maart a.s.

Friese kerkdienst

Bodegraven - Op zondag 17 maart vindt een 'Fryske Tsjerketsjinst' plaats in de Lutherkerk, Noordstraat 2. Aanvang 14.30 uur.

Voorganger is Ds. T.H. Hibma, geboren in het plattelandsplaatsje Wiuwert in Friesland en momenteel werkzaam in de PKN-gemeente in Amsterdam-N.

De dienst wordt opgeluisterd door zang van de cantorij van de Fryske Krite

"Fier fan Hûs" uit Bodegraven o.l.v. dirigent John van Gulik uit Woerden. Organist: Jan Slappendel. Na afloop is er in het zaaltje achter het liturgische gedeelte gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee met koek. U bent van harte welkom.

Info: Fryske Krite: tel. 06-27 435 709.

Meer berichten