Is er nog ruimte voor onze jongeren in de kleine dorpen?
Is er nog ruimte voor onze jongeren in de kleine dorpen?

Een leefbaar dorp?!

Het CDA Kaag en Braassem organiseert op donderdag 14 maart een thema-avond over de leefbaarheid van de kleine kernen in de gemeente. Veelal mogen deze dorpen niet uitbreiden en komen de voorzieningen in gevaar.

Met de provinciale staten verkiezing voor de deur is dit onderwerp meer dan actueel. De provincie geeft richting waar gebouwd mag worden en waar niet. Worden de plattelandsgemeenten aangewezen voor de energietransitie (lees windmolens en zonnepanelen) en wordt de woningbouw vooral bij de grotere steden gepland?

De lijsttrekker van het CDA provinciale staten, mevrouw Adri Bom-Lemstra, komt naar 'Het Schoolhuis' in Rijnsaterwoude om uitleg te geven over de planvorming van de provincie. Mevrouw Bom-Lemstra is lid van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, met in haar portefeuille ruimtelijke ordening en wonen. Zij wil met u in gesprek gaan over de behoeften in de dorpen en wat er moet gebeuren om meer ruimte te krijgen om te bouwen.

Een ieder die geïnteresseerd is, is welkom op 14 maart om 20.15 uur in 'Het Schoolhuis', Herenweg 22 te Rijnsaterwoude. Voorafgaand zal de ALV van het CDA Kaag en Braassem plaatsvinden

Meer berichten