Genieten van het nieuwe assortiment aan leuke spelattributen.
Genieten van het nieuwe assortiment aan leuke spelattributen. (Foto: Ron van der Lem)

Onze Peuters en Kleuters gaan nog beter spelen & sporten!

Door Ron van der Lem

Nieuw assortiment spelattributen

Na drie jaar succesvol pk-sport i.s.m. de gemeente K&B heeft sportvereniging DOSR er voor gekozen het assortiment aan leuke spelattributen voor de jongste atleten van onze gemeente, drastisch te vernieuwen. Bovendien zoekt de club ook een enthousiaste spelleid(st)er voor het komend seizoen.

Roelofarendsveen - Het initiatief om kinderen en(!) ouders meer in beweging te brengen, krijgt een extra lading. We nemen deze actualiteiten even door met coördinatrice Miranda de Koning.

We hebben gehoord dat er nieuwe spullen zijn gekocht. Wat allemaal? Dat klopt en daar zijn we super blij mee! We kunnen hierdoor meer variatie in het spel uur aanbrengen en de kinderen met nog meer verschillende sporten kennis laten maken. We hebben o.a. een basket, een net voor balspelen, een parachute doek, hockeysticks, speeltunnels, hoepels, bogen specifiek voor doelen, spelelementen voor parcours en ballen kunnen aanschaffen.

Zijn er nog nieuwe leden welkom? Uiteraard! Nieuwe leden zijn altijd welkom. We hebben nu op zaterdag één speluur maar gaan mogelijk al toe naar twee speluren.

Waar bestaat een speluur eigenlijk uit? Ieder uur is weer anders... Maar we starten vaak met een spel om op te warmen, de warming up. Vervolgens komt er in iedere les een sport of verschillende sporten naar voren dit kan zijn in een circuit vorm of een gezamenlijk onderdeel. Tot slot sluiten we ook weer af met een spel. Halverwege de les hebben we ook een korte pauze, om even gebruik te maken van het toilet en om iets te drinken. We sporten bijna altijd buiten, bij slecht weer maken we gebruik van het afdakje van de kantine of van de kantine zelf. Per seizoen sporten we ook zo'n vier keer in sporthal De Tweesprong; dit is tijdens de winterperiode. Rond de Sint periode doen we dan ook een Pietengym bijvoorbeeld, de kinderen kunnen dan hun Pietendiploma halen. Maar het is ook leuk om een keer gebruik te maken van de sporthal omdat je de kinderen dan weer kennis kunt laten maken met andere sporten.

Zijn er ontwikkelingen? Ja! Sport staat weer meer op de kaart en een nieuwe generatie kinderen melden zich aan. Ook is er een leuke samenwerking met het Bonaventura college tot stand gekomen, we hadden 3 enthousiaste dames die in tweetallen op zaterdag ondersteunen voor hun maatschappelijke stage. Nu is die stage inmiddels al afgerond overigens. Spelleidster Yvanka van Capel stopt er echter na dit seizoen mee in verband met haar andere werkzaamheden. Wij zijn dus op zoek naar een goede en enthousiaste vervangster die we zelfs ook een vergoeding kunnen aanbieden. De spelleidster moet bevoegd wel zijn. Dus als er lezers zijn die zoiets zien zitten, mogen die me gerust mailen.

Komt er een 2e editie van de Olympische Spellen? Daar zijn we wel weer over aan het brainstormen. Mogelijk aan het einde van het seizoen!

Op een zondagochtend, maar dit moet nog vorm krijgen. De opzet is om diverse spellen zelf te organiseren. Dus geen clinics door andere verenigingen.

Positieve ontwikkelingen?

22 leden momenteel! Dus weer groeiende… Zal bekeken worden of we de rest van het seizoen nog met één uur op de zaterdag kunnen uitvoeren. Anders wordt er een tweede uur gepland.

Meer berichten