Joep Derksen
Joep Derksen (Foto: )

Monumentaal

De gemeenteraad moet binnenkort besluiten, of de 'gemeentelijke monumenten' in Kaag en Braassem blijven bestaan of dat die status kan worden afgeschaft.

Tot nu toe worden waardevolle gebouwen beschermd door zo'n monumentenstatus. Een dergelijke status heb je in verschillende gradaties. Bij Rijksmonumenten gaat het vooral om kerken, boerderijen en molens. Maar daarnaast mag de gemeente een eigen monumentenbeleid voeren ten aanzien van behoud van het cultureel erfgoed en beschermwaardige objecten. De eigenaren van die gemeentelijke monumenten hebben een instandhoudingsplicht. Als ze iets aan hun pand willen veranderen, moeten ze daar altijd een vergunning voor aanvragen. Dat leidt tot extra kosten en niet iedere monumentenbezitter is daar even blij mee.

In het verleden konden de monumenteneigenaren gebruik maken van een gemeentelijk potje met enkele tienduizenden euro's om dit soort kosten terug te krijgen, maar dat potje is al lang wegbezuinigd. Na klachten van monumenteneigenaren gaat de politiek nu kijken, of zo'n gemeentelijk monumentenbeleid nog van deze tijd is. De gemeenteraad bekijkt of de huidige gemeentelijke monumentenstatus moet worden opgeheven en of alleen 'beschermde dorpsgezichten' aangewezen moeten worden.

Een andere keuze is dat gemeentelijke monumenten alleen op vrijwillige basis worden aan- en afgemeld door de eigenaren. Het opnieuw instellen van een pot met geld voor het onderhoud zou wellicht het enthousiasme om een monumentaal pand te onderhouden kunnen vergroten. De gemeenteraadsleden moeten zich bij hun keuze ook afvragen of waardevolle gebouwen het hier en nu overschrijden. En of een monumentaal pand belangrijker is dan de wens van de persoon die dit pand tijdelijk bezit.

Er zijn namelijk door de decennia en eeuwen heen al te veel waardevolle gebouwen vernietigd door een sloophamer. Panden, waarvan we nu zeggen: "Toch zonde dat het weg is.''

Meer berichten